Annons

Årets Framtidsvecka – medskick till nya styret

Årets Framtidsvecka för hållbar omställning – den nionde veckan sedan 2014 – genomfördes i september med föreläsningar, samtal, klimatmanifestation mm, men också med en politikerutfrågning i slutet av augusti, strax före valet.
Framtiden • Publicerad 14 december 2022
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Satsa till exempel mer på föreningslivet för bättre integration, skriver debattörerna.
Satsa till exempel mer på föreningslivet för bättre integration, skriver debattörerna.Foto: Mikael Persson

Framtidsveckan syftar till att bidra till att Kristianstads kommun blir en ännu mer hållbar kommun, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Agenda 2030 – FN:s 17 hållbarhetsmål är Framtidsveckans plattform. Veckan är också en folkbildningsvecka kring hållbarhet.

Med ett nytt styre i kommunen, vill vi påtala vikten av högre ambitioner kring hållbarhetsfrågorna och då bland annat följande:

Annons

1. I kommunfullmäktige förra året beslutades att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle vara ledningsgrupp för arbetet med Agenda 2030 och att kommunledningskontoret tar fram en handlingsplan med mera. Ännu har vi inte sett någon handlingsplan. Den måste komma fram omgående. Vi vill se verkstad nu kring Agenda 2030-målen!

2. Klimatet är mänsklighetens ödesfråga. Nu krävs ett genombrott om vi inte ska få ett sammanbrott! I år har vi upplevt svår hetta, nya värmerekord i stora delar av världen och stora översvämningar i Pakistan. Alla partier i fullmäktige bör enas om en konkret, tidsatt färdplan för att få ner koldioxidutsläppen i kommunen, så vi bidrar till att Parisavtalet nås. Det räcker inte med klimatanpassning med vallbyggen med mera; vi måste minska utsläppen kraftigt genom nya åtgärder.

”Vi vill också se kraftiga satsningar på fler nyplanterade träd i staden och att vi bevarar de äldre träd som finns.”

Vi vill se en kraftig utbyggnad av cykelvägar men också beteendepåverkan för att få fler att cykla. Vi ser fram emot en särskild cykelbudget nästa år. Trafikplanens cykelåtgärder måste bli verkstad och premieras framför infrastruktur för bilar, då biltrafiken måste minska. Vi vill också se kraftiga satsningar på fler nyplanterade träd i staden och att vi bevarar de äldre träd som finns. Solcellsparker runt om i kommunen och solceller på alla tak samt havsvindkraft i Hanöbukten behövs för att ge oss fossilfri energi. Mer biogas från avfall inklusive gödsel är relevant, men får inte försvara ökad djurtäthet på gårdarna i kommunen, eller på annat sätt minska incitamenten till omställning mot en hållbar livsmedelskedja.

3. Ta itu med hoten mot biologisk mångfald inom jordbruk och skogsbruk. Där finns klimatlösningar i form av ökad kolinlagring och minskade utsläpp från markanvändning. Dialog med jordbrukare i omställningsprocessen är viktig och goda exempel finns att lyfta fram. Vårt dricksvatten och våra insjöar är stora tillgångar som måste räddas från kemikalier som PFAS och bekämpningsmedel samt från övergödning.

4. Vi oroar oss också kring den sociala hållbarheten, där vår segregerade kommun inger allvarliga farhågor. Skolresultaten i många skolor ger anledning till oro. Orsaken är bland annat boendesegregationen där kraftfulla insatser krävs för att bryta den uppdelning av kommunen som råder. Vi måste ge våra unga i de utsatta områdena en framtidstro och möjlighet att delta och bidra till samhället. Satsa till exempel mer på föreningslivet för bättre integration!

Jan Lindelöf och Bo Olsson, FN-föreningen

Anna Ferrington, Sensus

Ulf-Peter Honoré, ABF Skåne Nordost

Solvig Oredsson, Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Rune Stenholm Jakobsen och Anita Gunnarsson, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla

Annons

Mari Graneskog, Studiefrämjandet

Maria Thyr och Michael Dahlman, Fridays for Future

Annons
Annons
Annons
Annons