Annons

Budget 2025 – En hållbar och inkluderande framtid för Kristianstad

Inför 2025 är de ekonomiska förutsättningar något bättre än föregående år. Vi väljer därför ett resultatmål på 1,25 procent samtidigt som vi satsar speciellt på omsorgen och arbete och välfärd och ger förutsättningar för övriga nämnder att hålla budget och fortsätta utveckla verksamheterna.
Budget i Kristianstad • Publicerad 18 juni 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Camilla Palm (M), Christina Borglund (KD) och Ian Fernheden (SD) lägger fram budgeten.
Camilla Palm (M), Christina Borglund (KD) och Ian Fernheden (SD) lägger fram budgeten.Foto: Martin Söderberg

Nämnderna får en total ramökning på 115 miljoner kronor och får i vanlig ordning också full kompensation för löne- och lokalkostnadsökningar.

Vår kommun ska ha en utbildning av högsta kvalitet som är tillgänglig för alla, oavsett bakgrund. Genom att satsa på höga kvalitetskrav och tidiga insatser, ger vi våra barn och unga de bästa förutsättningarna för att lyckas. Vi investerar också i våra basorter som till exempel Spängerskolan.

Annons

I nära samarbete med arbetslivet och akademin, säkerställer vi att våra medborgare har de kunskaper och färdigheter som efterfrågas på marknaden. En viktig pusselbit är utvecklingen av Högskolan Kristianstads citycampus, som skapar liv och god studiemiljö i stadskärnan och som bokstavligen placerar kunskapen i centrum.

Genom att främja företagande och innovation kan vi skapa fler jobb och bättre arbetsvillkor. Vi vill göra det enklare för företag att anställa och växa, för att ge fler jobbmöjligheter för kommunens invånare. En dynamisk arbetsmarknad, där både små och stora företag har möjlighet att blomstra, skapar en stabil grund för vår kommuns framtid.

Genom att uppmuntra livslångt lärande och möjligheter till omställning, säkerställer vi att alla har chansen att utveckla sina färdigheter och anpassa sig till nya arbetsmarknadsbehov. Vi tillhandahåller nödvändig infrastruktur, som innefattar möjligheter till energiförsörjning och digitala tjänster.

Med stöd i det nya näringslivsprogrammet sätter vi ökat fokus på näringslivets önskemål och behov. Trygghet är en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle. Vi är fast beslutna att bekämpa brottslighet och genomföra förebyggande åtgärder för att hindra unga från att hamna i kriminalitet. Med utgångspunkt i ett nytt brottsförebyggande program och genom förbättrat samarbete mellan olika myndigheter kan vi effektivt skapa en tryggare och säkrare kommun.

För första gången på nästan 30 år minskade befolkningen i Kristianstads kommun. Skatteunderlaget minskar realt sett. Trenden med minskat antal födda barn väntas hålla i sig samtidigt som den äldsta delen av befolkningen ökar. Färre ska försörja fler. Pengar som kommunen får in måste hanteras med eftertanke och respekt.

Vår kommun ska vara en plats där alla har möjlighet att nå sin fulla potential, där arbetsmarknaden är stark, utbildningssystemet är av högsta kvalitet och tryggheten är en självklar del av vardagen. Tillsammans bygger vi en starkare och tryggare kommun, där alla får chansen att växa och utvecklas.

Camilla Palm

Kommunstyrelsens ordförande (M)

Ian Fernheden

Förste vice ordförande (SD)

Annons

Christina Borglund (KD)

”För första gången på nästan 30 år minskade befolkningen i Kristianstads kommun. Skatteunderlaget minskar realt sett. Trenden med minskat antal födda barn väntas hålla i sig samtidigt som den äldsta delen av befolkningen ökar.”
Annons
Annons
Annons
Annons