Annons

C: Förbättra tillgängligheten med hållbara vårdval istället för tillfälliga

De långa vårdköerna som uppstod under pandemin ligger kvar som ett ok över Region Skåne. Det behöver därför satsas mer resurser för att förbättra tillgängligheten till vården för skåningarna. Men vägen dit är inte genom tillfälliga vårdval, utan genom hållbara långsiktiga vårdval.
Vård • Publicerad 13 december 2022
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Omvärldsläget just nu kräver att vi alla gör vad vi kan för att hjälpa vården stå på fötter, skriver de centerpartistiska gruppledarna.
Omvärldsläget just nu kräver att vi alla gör vad vi kan för att hjälpa vården stå på fötter, skriver de centerpartistiska gruppledarna.Foto: isabell Höjman/TT

Att Region Skånes problem med tillgänglighet behöver hanteras är alla partier överens om. Fler upphandlingar behöver göras för att skapa fler ingångar till vården så att skåningarna inte behöver vänta på att få rätt vård. Men medan Centerpartiet vill se fler vårdval som ska hålla över tid och skapa en kontinuitet för alla skåningar – menar Treklövern att tillfälligt upphandlade vårdval ska göras. Vi håller inte med om att detta är rätt väg att gå.

Tillfälliga vårdval riskerar att skapa incitament för ett kortsiktigt ekonomiskt tänk och gynna eventuella lycksökare. Vi vill istället att både de företag som upphandlas och skåningarna själva ska ha långsiktiga relationer med patienten och vården inom Region Skåne. Det är därför vi bland annat vill satsa på fasta vårdkontakter, så att vården på ett under en längre tid på ett bättre sätt kan följa skåningens hälsa och liv. Det bäddar för att vården lär känna patienten och genom personkännedom lättare kan hjälpa denne när skåningen behöver det som mest. Det gör det också med vårdval som finns kvar över tid, och inte försvinner efter ett kort tag.

”Om förslaget genomförs kommer tre av fyra arbetskraftsinvandrare inom vård och omsorg förlora sina arbetstillstånd. Det kan få katastrofala konsekvenser för svensk välfärd och ekonomi.”
Annons

Den svenska och skånska vården står inför en rad utmaningar som måste lösas för att kunna fortsätta gen en god och nära vård. Bland annat vill regeringen höja inträdesstaketet för arbetskraftsinvandrare till 33 200 kronor. Men ett höjt lönegolv för arbetskraftsinvandrare slår undan benen för många branscher, inte minst vård, omsorg och bygg. Om förslaget genomförs kommer tre av fyra arbetskraftsinvandrare inom vård och omsorg förlora sina arbetstillstånd. Det kan få katastrofala konsekvenser för svensk välfärd och ekonomi. Vi uppmanar därför regeringen att skrota förslaget.

Omvärldsläget just nu kräver att vi alla gör vad vi kan för att hjälpa vården stå på fötter. Då duger det inte att komma med kortsiktiga lösningar. Vårdpersonalen och skåningen förtjänar långsiktighet och framförhållning. Först då kan vi korta köerna, skapa en dräglig arbetsbelastning för personalen och ge skåningarna den vård de förtjänar.

Birte Sandberg (C), gruppledare Region Skåne

Charlotte Bossen (C), gruppledare Region Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons