Annons

Den lilla byn och den stora allsmäktiga länsstyrelsen

Någonstans i den stora och vilda skogen i nordöstra Skåne ligger en liten by.
Så liten är den kanske inte med sina 1 200 invånare men storleken saknar inte sin betydelse.
Stadsbyggnad • Publicerad 12 augusti 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Infarten till Glimåkra
Infarten till GlimåkraFoto: Mikael Persson

I byn finns en grupp idealister som via byalaget NN-utveckling startar och driver olika projekt. Nya idéer kommer hela tiden. Då byalaget kallar till olika sammankomster kommer folket och backar upp. En mysig, ganska vanlig liten by.

En gång startade man en förstudie på en ekologisk by med tio lägenheter av olika storlek. Startdokumentet var så extremt att arkitekturprofessorn på LTH menade att bara arkitektdelen skulle räcka till för en doktorsavhandling. Utöver det fanns även vatten, avlopp och energilösningar med. En annan professor menade att vår VA-lösning är suverän och något som han slåss för.

”Alla dessa olika delar skulle leda fram till en bebyggelse för framtiden.”
Annons

Alla dessa olika delar skulle leda fram till en bebyggelse för framtiden. Minimalt miljöavtryck, minimal energiåtgång och billigt boende.

Resultatet backades på alla sätt upp av den lilla kommunen som tog upp markområdet i sin plan för framtida byggnadsområden. Då kom den stora allsmäktiga länsstyrelsen och hytte med fingret. ”Här luktar det vatten – strandskyddslagen. Ni får inte göra såhär.”

Den lilla kommunen vidhöll att det idealisterna utrett med stöd av LTH, Ultuna, Eon, Göinge Hem, olika konsulter med flera var så enastående och viktigt för framtiden att de beviljade strandskyddsdispens. men då blev den stora länsstyrelsen arg: ”Vi har ju avrått – nu får ni motivera er ytterligare.”

Då blev kommunalrådet arg. ”Ni går alltid emot vår lilla kommun medan man bygger på Skånes bästa jordar runt de stora städerna i södra delen av Skåne.” Han krävde bland annat att länsstyrelsen skulle komma till kommunen och på plats se och försöka förstå.
Efter det har förstudien upptäckts av en mängd olika personer och organisationer. Som ett exempel så används den av Linnéuniversitetets utbildning av byggnadsingenjörer. Projektgruppen har även tagit fram en distansundervisning som har använts av Linnéuniversitetet inför cirka 40 personer. För någon vecka sedan presenterades tekniken för ett lokalt byggbolag.

Tydligen har den lilla byn gjort något som är bra – men byggnadsområdet ligger inom strandskydd och dispensen verkar ligga djupt nere i en låda någonstans hos den mäktiga länsstyrelsen.

Här kan även nämnas att en kommunekolog som granskat området inte har hittat några naturvärden av intresse. Stranden är idag inte nåbar för allmänheten men kommer att bli det efter byggnation. Berört område är inte stort, cirka 0,8 hektar stenig betesmark och skog – fast Malmö lär väl få tillstånd att bygga på 54 hektar i Klagshamn, Trelleborg bygga på 60 hektar, Lund på hundratals hektar.

Storleken har alltså betydelse – fast bara i vår lilla by!

Ingemar Arvidsson

Glimåkra

Annons
Annons
Annons
Annons