Annons

En av de mest utbredda kränkningarna i världen

Mäns brottslighet mot kvinnor måste upp på den högsta politiska dagordningen – och stanna där!
Dagordning • Publicerad 8 mars 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
16 000 kvinnor i Sverige lever med någon form av skydd för att de riskerar att dödas.
16 000 kvinnor i Sverige lever med någon form av skydd för att de riskerar att dödas.Foto: isabell Höjman/TT

8 mars 2023, Europa och världsfreden är i fara! Vi läser om Putin och hans styrkors vidriga kränkningar av alla mänskliga rättigheter i Ukraina, för att inte tala om att den invaderande styrkan våldtar, skändar och mördar kvinnor och flickor i ”krigets namn”, bara för att de kan och som ett led i terrorbalansen! Europa! 2023!

Våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem och likväl kom FN:s rapport om en drygt 30-procentig ökning av mäns våld i hemmet – som en konsekvens av coronapandemin – som en chock för många.

Annons

16 000 kvinnor (och deras barn) lever med någon form av skydd i Sverige (för att de riskerar att dödas), under tiden går förövaren/mannen fri. Cirka 40 miljarder om året är prislappen för detta, enbart i vårt land och i förlängningen drabbas även kvinnors ekonomiska möjligheter att lämna en våldsam man och försörja sig själva.

35 procent av världens kvinnor har upplevt antingen fysiskt och/eller sexuellt våld. I vissa länder har uppemot 70 procent av kvinnorna utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld från en intim partner under sin livstid. Miljontals kvinnor lever i länder där våld mot kvinnor inte är ett brott och i många fall leder detta till att kvinnor och flickor mister sina liv! Som i dagens vidriga krig i Ukraina!

”Att exempelvis köpa sig tillgång till en annan människas kropp, vare sig det görs på gatan, på internet eller i något annat sammanhang, handlar om att utnyttja någon som befinner sig i ett maktunderläge eller en beroendeställning.”

Våld mot kvinnor har många former – i hemmet, i nära relation, sexuella trakasserier, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, trafficking, sexuellt våld i krig och mord – och är en av de mest utbredda kränkningarna av mänskliga rättigheter i världen! Att exempelvis köpa sig tillgång till en annan människas kropp, vare sig det görs på gatan, på internet eller i något annat sammanhang, handlar om att utnyttja någon som befinner sig i ett maktunderläge eller en beroendeställning. Ett maktunderläge kan vara kopplat till maktordningar baserade på kön, etnicitet, sexualitet eller klass.

Det finns ett antal möjligheter att stötta våldsutsatta kvinnor – och deras barn:

  • Kommuner och privata bostadsaktörer måste bygga fler lägenheter och sänka inkomstkraven så att våldsutsatta kvinnor enklare kan få en ny bostad
  • Ge våldsutsatta kvinnor förtur till bostäder – både i kommunala och privata bostadsbolags kösystem.
  • Socialtjänsten i varje kommun måste bevilja placeringar på kvinnojourernas idéburna, icke vinstdrivande skyddade boenden i ökad utsträckning.

På flera håll har Internationella Kvinnodagen mist sin politiska innebörd och istället blivit en dag då män uppmärksammar eller uttrycker sin kärlek till kvinnan, i samma anda som mors dag eller alla hjärtans dag. I andra länder har dagen kvar sin politiska prägel då man fokuserar på kvinnors kamp för lika rättigheter och på den ojämställdhet som råder i samhället.

Alla är vinnare i ett jämställt samhälle, fritt från våld och i den bästa av världar är årets alla 365 dagar internationella kvinnodagar, och mansdagar och ”fredsdagar”!

Varje människa kan göra skillnad, men tillsammans kan vi skapa varaktig och hållbar förändring!

Ruth Brunner

Annons
Annons
Annons
Annons