Annons

Evolutionen är bevisad och pågår

Vad svarar man om någon påstår att jorden är platt?
Vetenskap • Publicerad 28 februari 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skrattet fastnar i halsen när man tänker på hur många som tror att människor och dinosaurier levt samtidigt.
Skrattet fastnar i halsen när man tänker på hur många som tror att människor och dinosaurier levt samtidigt.Foto: Charles Krupa

Den frågan kom jag att tänka på när jag läste signaturen ”Skapelsetroende på goda grunder” 17/2, fast i det här fallet handlar det om evolutionen, den biologiska utvecklingen på vår planet.

Det hör till allmänbildningen att veta att jorden är rund. Det hör även till allmänbildningen att veta att det pågått, och ännu pågår, en evolution. Varför säger då vissa människor att evolutionen inte är vetenskapligt belagd?

Annons

Kortaste svaret på den frågan är ideologi och önsketänkande. Vi når aldrig en punkt där evolutionsförnekare upphör med sitt ”bevis saknas”. De påminner därmed om både förintelse- och klimatförnekare.

Samma gäller om religioner. Dessa är ingen vetenskap. De är trossatser hämtade från tider då vårt vetande om tillvaron var ytterst rudimentärt. Alltså tro, inte vetande.

Att religionerna fick ett enormt inflytande i världen berodde på att dessa dels antog existensen av en allvetande gud, dels gav spridning åt vad man menade var gudens ord. Inte många kunde eller vågade säga emot.

Det gick dock inte att hålla tillbaka kunskap och vetenskap hur länge som helst. Man kan ”tro” på skapelseberättelser, men dessa handlar inte om vetenskap, och där de är draperade i vetenskaplig språkdräkt är de på sin höjd obevisade hypoteser.

”Det vore den grövsta förolämpningen av det mänskliga intellektet.”

Vem har studerat hur det (evolutionen) gick till, frågar signaturen, som därmed blottlägger ett stort hål i sin bildning. Bevisen för evolutionen är nämligen överväldigande. Den som inte tar del av detta går faktiskt miste om människans allra största upptäckt.

Låt mig därför rekommendera läsning av det kanske bästa populärvetenskapliga verket på svenska: Richard Dawkins ”Så gick det till – Bevisen för evolutionen” (Leopard förlag 2010). Denna bästsäljare är dessutom en uppgörelse med alla evolutionsförnekare.

Man kan skratta åt texter som signaturens. Men skrattet fastnar i halsen när man betänker, exempelvis, att mer än 40 procent av alla amerikaner tror att jorden skapades av Gud för 6 000 år sedan och att människor och dinosaurier vandrade sida vid sida. Då är det någonting annat än kunskapstörst som gäller.

Låt evolutionsläran och skapelseläran presenteras samtidigt, föreslår signaturen. Jorden är alltså både rund och platt? Skämt åsido, det vore att ånyo placera oss i den förvetenskapliga tiden med dess okunskap, godtycklighet, vilsenhet, förföljelser och barbari. Det vore den grövsta förolämpningen av det mänskliga intellektet. Varför inte i stället ta del av kunskapen om hur det verkligen förhåller sig? Jag försäkrar, evolutionen är både en fantastisk och gripande berättelse. En berättelse om allt levande, inklusive oss själva.

Ulf Löfgren

Annons
Annons
Annons
Annons