Annons

Feghet och byråkrati skapar osäkrare skolmiljö

När eleverna kommer tillbaka till skolan efter höstlovet blir det i många fall till en otryggare skolmiljö.
Övervakning • Publicerad 3 november 2022
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Eleverna på Öllsjöskolan kommer efter höstlovet inte längre att mötas av några övervakningskameror.
Eleverna på Öllsjöskolan kommer efter höstlovet inte längre att mötas av några övervakningskameror.Foto: Privat

Öllsjöskolan, i likhet med flera andra skolor i kommunen, har övervakningskameror inomhus. Dessa kameror är en betydande faktor i att skapa en trygg och säker skolmiljö för såväl elever som personal. Med dessa kameror har vi vid flera tillfällen kunnat lösa konflikter, hot, misshandelsfall, stölder och skadegörelse.

Så sent som för någon vecka sedan satte några elever på högstadiet igång brandlarmet två gånger inom loppet av en timme men tack vare kamerorna kunde orsaken snabbt fastställas. Detta skapar en tryggare skolmiljö för alla och har minskat såväl skadegörelse och stölder som hot och slagsmål i och med att alla elever vet att kamerorna finns där.

Annons

Den största vinsten blir med andra ord inte att vi löser uppkomna tillbud utan den förebyggande effekten och en tryggare skola. Det bör nämnas att de kameror som vi har uppsatta på skolan följer alla de riktlinjer kommunen hittills haft och även hanteringen av det inspelade materialet har skötts enligt konstens alla regler.

Nu har dessvärre kommunen fattat beslut om att det inte får finnas övervakningskameror i skolan längre. Den insatte i kommunens verksamhet kommer här att protestera men jag återkommer till det strax. Det man är rädd för är att någon ska uppleva att den personliga integriteten blir kränkt och anmäla kommunen.

”Det är nog ingen annan än förövaren som känner sig kränkt av att det sitter övervakningskameror i skolan.”

Inför risken att bli bötfälld enligt EU:s regler säger man nu stopp och alla befintliga kameror ska monteras ned. Det bör tilläggas att det är kommunens tolkning av EU:s regler som gör att man får kalla fötter. Det är detta jag menar är fegt, att istället för att tolka och rättfärdiga behovet av kamerorna så viker man sig för det nya “modeordet”, den personliga integriteten.

Det är nog ingen annan än förövaren som känner sig kränkt av att det sitter övervakningskameror i skolan, eller på andra platser för den delen. Ingen tittar på det inspelade materialet förrän om ett brott har begåtts och då endast i syfte att skydda person och egendom.

Jo, men hur var det med det där att man inte fick använda kameror längre? Jo, skolan kan få tillstånd att sätta upp kameror även i fortsättningen enligt kommunens nya riktlinjer. Men, först efter att ett brott har begåtts och då endast på just den platsen brottet har begåtts och dessutom i högst två månader. Men sen kommer hinder nummer två, man har gjort det så krångligt och tidsödande att det i själva verket knappast kommer att finnas en enda rektor som tar sig an uppgiften att söka tillstånd. Ansökan ska hanteras enligt 20 punkter och ska vända fram och tillbaka mellan den enskilda rektorn och stegvis upp till högsta nivå i förvaltningen.

Rickard Håkanson, lärare på Öllsjöskolan, är kritisk till hur kommunen tolkar EU-reglerna.
Rickard Håkanson, lärare på Öllsjöskolan, är kritisk till hur kommunen tolkar EU-reglerna.Foto: Privat

Först när ansökan har nått högst upp, och där blivit beviljad, får kameror sättas upp och då endast på en begränsad plats och för en tid av två månader. Därefter måste man begära förlängning enligt en liknande process. Uppstår behov av kameror på fler platser måste hela processen göras om. Det blir väldigt tydligt i de här riktlinjerna att kommunen inte vill ha några ansökningar och inför den vetskapen är det nog få rektorer som orkar ta sig an denna grannlaga uppgift.

Hade det funnits en vilja från kommunen att göra det möjligt för skolorna att använda kameraövervakning även i fortsättningen, hade man antingen utformat riktlinjerna annorlunda eller erbjudit rektorerna hjälp och stöttning från centralt håll i denna process.

Avslutningsvis, skolan ska i så gott som alla hänseenden arbeta förebyggande. Det har vi också gjort genom att skapa en tryggare skolmiljö med hjälp av våra övervakningskameror. Med kommunens nya policy ska vi bara agera reaktivt i förhållandet till att använda kameror som tekniskt hjälpmedel. Givetvis arbetar skolan förebyggande på så många andra sätt men ett hjälpmedel av betydande vikt tas nu ifrån oss. Enligt min mening helt utifrån feghet och onödig byråkrati!

Rickard Håkanson, lärare, Öllsjöskolan

Annons
Annons
Annons
Annons