Flytta inte på de allra svagaste i samhället

Vi är en grupp anhöriga, förvaltare och gode män som är oroliga för att Hässleholms kommun ska bestämma sig för att flytta samtliga boende på LSS-boendet på Österåsgatan 71.
LSS • Publicerad 2 februari 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
LSS-boendet på Österåsgatan 71.
LSS-boendet på Österåsgatan 71.Foto: Jonas Lundin

Vi är mycket oroliga för att detta kommer att medföra otroligt mycket ångest för de boende. Som ni vet så är de psykiskt funktionshindrade och det innebär ju redan att de i normala fall lider av ångest och stark oro för många saker i livet.

Många av de boende har bott länge på Österåsgatan 71 – en del så länge att de säkert tror att de skulle få bo kvar livet ut – och en del av dem är väldigt isolerade i och med sina olika sjukdomar. Vissa har inga anhöriga som hälsar på dem och därför är personalen och boendet deras enda trygghet. Om både boendet och personalen plötsligt rycks bort så innebär det så klart att de riskerar mycket stor ångest och traumatisk oro.

”Vi hoppas slutligen att ni politiker kan hitta något annat sätt att lösa de problem ni har än att på detta sätt flytta de allra svagaste i samhället.”

År 2023 kommer att innebära ett långt lidande för de boende. Den 1 februari får de veta att de ska bli flyttade men sedan får de vänta i ett par veckor på ett definitivt beslut och därefter blir det en lång väntan på att själva flytten ska ske någon gång senare under 2023. Det är lätt att föreställa sig den ångest de kommer att känna i väntan på att det ska ske och oron för hur det blir med deras möbler och personliga saker med mera.

Vi menar att ovanstående ovisshet och en eventuell tvångsflytt innebär att de inte kan leva som andra så som det står i nedanstående paragrafer:

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

  • 5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
  • 7 § Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Lag (2005:125).

Vi förstår att ni politiker som fattar kloka beslut alltid har Hässleholms kommuns värdegrund i åtanke när besluten fattas.

Vi citerar därför från värdegrunden: ”Med respekt för individen. Vi respekterar alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionshinder och sexuell läggning. Det betyder för oss: Visa aktning och empati för individen. Var lyhörd. Visa ömsesidig respekt.”

Vi hoppas slutligen att ni politiker kan hitta något annat sätt att lösa de problem ni har än att på detta sätt flytta de allra svagaste i samhället. Tänk än en gång på den ångest som de utsätts för om de ändå skulle tvingas bort från sina hem och den trygghet de har.

Jan Artursson, anhörig

Ulla-Lena Sjöholm, anhörig

Håkan Bergfors, anhörig och god man

Carina Lilja, god man

Astrid Martinsson, god man

Annjeli Elvirsson, god man

Gunnel Åberg, förvaltare

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.