Annons

Fördrivningar har gjorts av båda sidor – Förtig inte sanningen

I en insändare tar författaren upp en del av det som hände 1948 då staten Israel proklamerade sin självständighet.
Israel-Palestina • Publicerad 15 november 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
David Ben-Gurion, Israels premiärminister tillsammans med en tjänsteman som håller upp dokumentet som proklamerar etablerandet av den Judiska staten Israel 1948.
David Ben-Gurion, Israels premiärminister tillsammans med en tjänsteman som håller upp dokumentet som proklamerar etablerandet av den Judiska staten Israel 1948.Foto: Anonymous

Att judarna, som fördrevs från Israel av den romerska ockupationsmakten år 135, med allt större intensitet och antal hade börjat återvända under 1800-talet till ett land som saknade vägar, vatten, allt togs inte upp. Kejsar Hadrianus benämnde området som ”Syria Palestina” efter judarnas ärkefiende filisteerna – som historiskt sett har behärskat området som nu kallas Gazaremsan. Det har alltså aldrig funnits något land som omfattat Gazaremsan + Västbanken = Palestina.

Att judiska bankirer i bland USA hade börjat köpa upp allt större arabiskt ägda landområden togs inte upp.

Annons

Att arabiska ledare förklarade att: ”Om ni lämnar Israeliskt område medan vi jagar ut judarna i havet så kan ni återvända sedan” togs inte heller upp. De som lämnade enligt vad deras ledare sa hamnade till stor del i flyktingläger där de flesta blev kvar. Övriga arabisktalande länder har inte velat ta emot dem – men palestinierna har använts i politiskt syfte av ledarna.

Från Wikipedia saxas:

Omkring 500 arabiska byar avfolkades i samband med flykten. De flesta av dessa förstördes av den israeliska krigsmakten.

Samtidigt, med början 28 maj 1948, skändade den jordanska armén och civila araber judendomens heliga platser i Östra Jerusalem som skulle skyddas av FN:s beslut, bland annat 57 antika synagogor och 38 000 gravar, vars stenar användes bland annat som gatsten. 12 av synagogorna revs helt. Som styrkedemonstration sprängdes den anrika och symboliska Hurvasynagogan. Vidare raserade man hus i de antika judiska kvarteren, och på platsen för Avraham Avinu-synagogan byggde man en boskapshage. I vapenstilleståndsavtalet undertecknat 3 april 1949 skulle judar tillåtas att besöka tempelplatsen med klagomuren, men Jordanien vägrade detta definitivt.

Penningvärdet av tillgångarna som den arabiska befolkningen förlorade har beräknats till 4 400 miljoner USD. Det affektiva värdet av hembygd och minnesplatser tillkommer. Antalet judar i Algeriet, Egypten, Irak, Libyen, Marocko, Syrien, Tunisien och Jemen/Aden före 1948 var 851 000. Många av dessa grupper hade varit bofasta där sedan cirka 2500 år. Det hade funnits förtryck tidigare men, efter 1948 kom omfattande förföljelser som innehöll mord och förstörelse av hem och rörelser, vilket eskalerade när kolonialmakterna drogs sig tillbaka och inte längre kunde upprätthålla ordningen. År 1968 fanns det 69 600 judar kvar i dessa länder. 586 000 av flyktingarna från dessa länder hade fått tillflykt i Israel och de flesta andra i väst. Deras egendomar konfiskerades och judiska helgedomar förstördes. Det ekonomiska värdet av egendomen som dessa judiska flyktingar förlorade har beräknats till 6 700 miljoner USD.

Här kan man se att det har skett fördrivningar eller flykt åt båda håll. Om man ska skriva insändare bör man ta med hela sanningen!

Ingemar Arvidsson

Annons
Annons
Annons
Annons