Annons

Från stora svårigheter till full kontroll

I en artikel i Kristianstadsbladet (4/3), angående byggnadsnämndens presskonferens samma vecka, kritiserar viceordförande, Fredrik Winberg (S), hanteringen av ett initiativärende om genomlysning av bygglovsprocessen samt att svaret har tagit för lång tid.
Bygglovshantering • Publicerad 9 mars 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sedan senhösten 2022 är man ifatt och håller lagstadgade handläggningstider, konstaterar Christina Borglund (KD).
Sedan senhösten 2022 är man ifatt och håller lagstadgade handläggningstider, konstaterar Christina Borglund (KD).Foto: Mikael Persson

Artikeln kan uppfattas som om vi båda är närvarande på presskonferensen. Viceordförande, Fredrik Winberg deltar nästan aldrig på dessa, inte heller denna gång, så hans inlägg kan inte bemötas eller förklaras i ett sammanhang.

Han vet mycket väl att vi inväntade den förestående revisionen och dess rapport samt förvaltningens bemötande. Eftersom förvaltningen var överhopad med arbete prioriterades bygglovshanteringen före ett omfattande svar på ett initiativärende. Information om bygglovshanteringen lämnades dessutom via en interpellation i fullmäktige i maj förra året. I kommunfullmäktige i januari, samtidigt med revisionsrapportens redovisning, frågade Fredrik Winberg efter svar på initiativärendet och fick besked att det nu var på gång. Därefter har också kommunstyrelsens arbetsutskott fått en omfattande information och där var två S-representanter närvarande.

”Nu behöver man arbetsro för arbetet framåt med många positiva och spännande planer och bygglovsärenden inom samhällsplaneringen i hela vår kommun.”
Annons

Som bekant har nämnden under förra mandatperioden kontinuerligt fått all information om hur situationen har varit med en enorm ökning av inkommande och alltmer komplicerade ärenden, vakanser och problem med nyrekryteringar. I samband med bokslutsberedningen, där för övrigt viceordförande Fredrik Winberg inte heller deltog, redovisades också grundligt hur situationen har sett ut. Flera åtgärder var redan vidtagna i april förra året. Bland annat var två nyckeltjänster på gång för tillträde innan sommaren, en ny planchef och en ny stadsarkitekt med erfarenhet av bygglovshantering som också skulle vara till stöd för handläggarna samt ett antal andra åtgärder som ett pågående digitaliseringsprojekt och en del ändrade arbetssätt. Digitaliseringsprojektet fortsätter under 2023 och ska slutredovisas efter det. Där finns stor potential till vinster i både tid och arbete. Kontakter finns med andra kommuner.

”Vi i oppositionen ska inte behöva lägga detta initiativärende”, säger Fredrik Winberg och är inte nöjd med besvarandet av initiativärendet som enligt honom inte alls berör det S efterfrågar. Han ”glömde” informera om att man ville att förvaltningen skulle begära en miljon hos kommunstyrelsen för genomlysningen. Vi i majoriteten (KD, M, SD) biföll inte initiativärendet. Inte heller C och L.

Det har varit en tung period. Diskussioner har förts och förs fortlöpande med förvaltningen. Man kan välja att göra omfattande utredningar eller att arbeta med problemen. Sedan senhösten 2022 är man ifatt och håller lagstadgade handläggningstider. Jag är stolt över vår duktiga förvaltning och för vad man har åstadkommit! Nu behöver man arbetsro för arbetet framåt med många positiva och spännande planer och bygglovsärenden inom samhällsplaneringen i hela vår kommun.

Christina Borglund (KD), ordförande byggnadsnämnden Kristianstads kommun

Annons
Annons
Annons
Annons