Annons

Fullständig anarki inom ledarskapet

Den 26/11-2021 kunde vi i NSk läsa om att Samhällsbyggnadsförvaltningen i Osby kommun skulle placeras under lupp eftersom det historiskt begåtts misstag av olika slag.
Kritik i Osby • Publicerad 23 september 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Osby kommunhus
Osby kommunhusFoto: Jonas Lundin

Året efter, närmare bestämt den 16/3-2022 såg vi följande resultat:

”Brister i ledningen och i kommunikationen, begränsad beredskap, kortslutning och oklarheter.” Det är några av de omdömen som konsultföretaget Startpoint ger samhällsbyggnadsförvaltningen i Osby kommun efter en genomlysning.

Annons

Trots denna nedslående slutsats lät man den fullständiga anarkin och det narcissistiska ledarskapet fortgå fram tills situationen i december blev ohållbar och efter bland annat uppmärksamhet i media har de värsta syndarna fått lämna (med betalning) det sjunkande skeppet.

Vi som invånare och skattebetalare i Osby har fått och kommer att få lida ekonomiskt under lång tid framöver på grund av detta nonchalanta missbruk av skattemedel.

Nedan kommer en lista över projekt som är genomsyrade av dårskap och delvis ej försvarbara:

– etableringen av Äventyrsgården med dess helt nya utemiljö, bara för att ett halvår senare besluta om nedläggning.

– etableringen av baracker/tillbyggnad av storkök på Visseltoftaskolan, ett projekt där budget spårade ur fullständigt.

– etablering/ombyggnad av gamla befintliga baracker på Killebergsskolan, ett projekt där budgeten spårade ur och nu ska eleverna flyttas till Osby.

– projektering/planering/provtagning Osby ishall, hur många miljoner har detta kostat?

– etablering av baracker vid Ekbackeskolan, stod där nåt år för att sedan i besparingstider avyttras, dock talas det tyst om ett löpande hyresavtal som fortlöper.

– ombyggnad av konferensrum i kommunhuset, genomförs helt i onödan medan övriga kommunala verksamheter ska spara.

– renovering av gamla brandstationen i Osby, bland annat byte av dörrar för hundratusentals kronor, detta trots att man har klubbat igenom en nybyggnation.

Annons

– diverse åtgärder åt privatpersoner efter helt galna försäljningar av före detta elevhem på det så kallade ”Naturbruksområdet”, bland annat takbyte och grävning av vatten/avlopp/fjärrvärme, ett arbete som fortfarande fortlöper.

– flytt av reservkraften vid kommunhuset efter en misslyckad försäljning av mark till K-fastigheter.

– frikostiga arrende-/hyresavtal av kommunal mark/fastighet åt vissa privata vinstdrivande företag.

– ny detaljplan med ny infartsväg till det nya handelsområdet vid Jem & Fix pga det togs personliga beslut under pågående nyetablering av området.

– anpassning efter större privata vinstdrivande företags (ägares) åsikter i avgiftsfrågor.

Jag ställer mig frågan om problemet bara har legat/ligger hos miljö-och bygg och samhällsbyggnad eller man kanske ska fortsätta genomlysningarna hela vägen upp i toppskiktet?

Det är trots allt där de yttersta besluten fattas.

Det borde vara dags att bryta upp klubben för inbördes beundran där man håller varandra om ryggen och börja leverera för kommuninvånarnas bästa istället för att bara se om sitt eget hus.

”Oroad kommunanställd”

Annons
Annons
Annons
Annons