Annons

Glädjande besked om Hässlehems policy

Hyresgästföreningen gläds över nya uppgifter om Hässlehems uthyrningspolicy och välkomnar initiativ till dialog.
Hyra • Publicerad 14 september 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hyresgästföreningen är glada, skriver de i sin replik.
Hyresgästföreningen är glada, skriver de i sin replik.Foto: Tommy Svensson

Nyligen skrev vi på Hyresgästföreningen en debattartikel om vikten av att Hässleholms allmännyttiga bostadsbolag Hässlehem har en inkluderande uthyrningspolicy som tillåter invånare med etableringsersättning och försörjningsstöd som inkomstkälla att söka bostad hos dem.

Inför skrivandet av debattartikeln gjordes en granskning av Hässlehems uthyrningspolicy. Vår granskning var till stor del baserad på forskningsrapporten

Annons

”Den kommunala allmännyttan” som är framtagen av tankesmedjan Bostad 2030. Denna forskningsrapport nämner Hässlehem som en av de allmännyttor som inte godkänner försörjningsstöd som inkomst vid sökande av bostad. Utöver detta dubbelkollade vi forskningen genom att kontakta Hässlehem, som i detta skede bekräftade att bolaget varken godkänner försörjningsstöd eller etableringsersättning som inkomstkälla.

Hässlehems VD Ola Richard skriver i sitt svar till vår debattartikel att bolaget i detta skede lämnade felaktiga uppgifter av misstag, och att Hässlehem visst förmedlar boende till invånare som har försörjningsstöd och etableringsersättning som inkomstkälla.

Även om det är tråkigt att vi fick felaktiga uppgifter om Hässlehems uthyrningspolicy i första skedet, är de nya uppgifterna som Hässlehems VD presenterar en glädjande nyhet.

Vi på Hyresgästföreningen kämpar för att alla invånare ska inkluderas inom den trygga

bostadsmarknaden. Det är viktigt att Skånes allmännyttor har inkluderande uthyrningspolicys för att undvika att människor ska tvingas hyra sitt boende av oseriösa hyresvärdar.

Därför är det viktigt att alla invånare, inklusive de med försörjningsstöd och etableringsersättning som inkomstkälla, har samma förutsättningar att få ett förstahandskontrakt som andra invånare. I ljuset av detta är det väldigt positivt att Hässlehem signalerar att de godkänner dessa inkomstkällor hos bostadssökande.

Slutligen vill vi även förtydliga att vår debattartikel syftade till att uppmana kommunens styrande politiker till att ändra den uthyrningspolicy vi fått uppgifter om att Hässlehem hade.

Debattartikeln syftade med andra ord inte till att vara en direkt kritik mot Hässlehem.

Vi välkomnar Hässlehems VD:s initiativ till dialog och ser fram emot att träffas framöver för att diskutera framtiden för en socialt inkluderande allmännytta!

Liz Jönsson

Regionordförande Hyresgästföreningen i norra Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons