Annons

Glashyttan köptes inte av kommunen för att rivas

Kenth Olsson har på denna insändarsida ställt frågor till mig och Camilla Palm(M) om vad som ska hända med Glashyttan i Åhus. Jag kan inte svara på vad nuvarande kommunledning och Camilla Palm (M) har för planer men jag kan berätta hur vi resonerade när fastigheten köptes.
Glashyttan i Åhus • Publicerad 25 september 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Åhus växer och det finns ett behov av att förtäta Åhus. Lokaler som det har varit verksamheter i måste flytta från de mest centrala delarna av Åhus för att ge plats för bostäder. Under min tid som kommunalråd köpte därför kommunen fastigheterna i det kvarter som heter Kollekulla. Först köptes fastigheten med den gamla kvarnen, därefter den fastighet som innehöll byggvaruaffär och så småningom också Glashyttan. Min uppfattning är att Kristianstad kommun ska köpa strategisk mark när den blir till salu för att påskynda och styra utvecklingen.

Pierre Månsson (L) skriver om Glashyttan.
Pierre Månsson (L) skriver om Glashyttan.Foto: Mikael Persson

När kommunen köpte Glashyttan var där fortfarande glasblåseri i fastigheten men verksamheten gick så småningom i konkurs. Vårt syfte på den tiden var inte att riva fastigheten utan att fortsätta hyra ut den. Men vi tyckte det var praktiskt att ha med fastigheten i de planer som skulle utarbetas för området. Genom att äga fastigheten slapp kommunen också en granne som kunde överklaga detaljplanen för området.

Annons

Vad jag förstår så är fastigheten Glashyttan i ganska dåligt skick och det är säkert så att delar av den är inte värd att bevara utan måste rivas.

Däremot tycker jag att det är viktigt att inte hela byggnaden rivs utan behålls för eftervärlden. Den är en del av Åhus moderna historia och det måste kunna gå att kombinera med de planer som finns för bostadsbebyggelse i området.

Tyvärr har arbetet med detaljplan för området dragit ut på tiden. Området vid infarten till Åhus centrum kan bli ett bra bostadsområde och det är viktigt att kommunen har en hög målsättning med bebyggelsen i området. Om jag hade haft möjlighet att påverka så hade jag gärna sett att man utlyst en tävling/markanvisning där vi hade försökt tänja på gränserna lite och fått en byggnation i entrén till Åhus som både skapat fina bostäder men också med lite spets i arkitekturen. Men som sagt Kenth, frågan om Glashyttans framtid ska du ställa till nuvarande kommunledning.

Pierre Månsson (L)

Annons
Annons
Annons
Annons