Annons

Högerpartierna sviker funktionsnedsatta barn

Det är nu över fem år sedan partierna i Region Skåne gemensamt lovade barn med stora rörelsenedsättningar att få tillgång till hjälpmedlet Innowalk.
Uteblivna vårdsatsningar • Publicerad 3 juli 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
S-skribenterna kräver att regionens politiska ledning ser till att satsa utlovade pengar på hjälpmedel som underlättar livet för funktionsnedsatta barn.
S-skribenterna kräver att regionens politiska ledning ser till att satsa utlovade pengar på hjälpmedel som underlättar livet för funktionsnedsatta barn.Foto: Sofia Hedman

Men patienterna väntar fortfarande, eftersom de styrande högerpartierna M, SD, KD och L först höll inne pengarna och sedan backade helt från beslutet. Socialdemokraterna kräver nu att de håller vad de lovat. Det är inte rättvist att låta funktionsnedsatta barn ta smällen för att högerpartierna missköter regionens ekonomi.

Barn som drabbas av till exempel cerebral pares, spinal muskeldystrofi, förvärvad hjärnskada eller ryggmärgsbråck har ofta så omfattande rörelsenedsättningar att de inte kan stå eller gå på egen hand.

Annons

Enligt de medicinska riktlinjer som gäller ska de träna på att stå i ett ståhjälpmedel 45-90 minuter varje dag. Under lång tid har de enda sådana hjälpmedel som funnits tillgängliga varit formgjutna ståskal, som många upplever som obehagliga eller till och med smärtsamma att stå i. Det gör det svårt att upprätthålla motivationen att träna. Och då riskerar det att inte bli av, trots att det är viktigt för barnens hälsa.

År 2017 startade därför det dåvarande S-MP-styret ett projekt för att låta de här barnen testa en annan sorts hjälpmedel. Innowalk är ett motoriserat hjälpmedel som gör ståträningen mer dynamisk och skonsam genom att hjälpa patienterna att utföra styrda, gångliknande rörelser i en upprätt, viktbärande position.

Utvärderingen av projektet visade på en lång rad positiva effekter, till exempel bättre mag- och tarmfunktion, varmare fötter, färre infektioner, samt bättre fysisk och psykisk hälsa. Den visade också att hjälpmedlet var väldigt uppskattat av de som använt det. Allt detta stämmer också väl överens med resultaten i flera forskningsstudier.

I maj 2019 beslutade därför en enig psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd att Innowalk skulle kunna förskrivas till alla som behöver det. Men för att kunna verkställa beslutet behövdes pengar att köpa in hjälpmedlen. Och de pengarna valde de styrande högerpartierna att hålla inne, först 2020, därefter 2021, 2022 och 2023.

Efter att ha låtit de rörelsehindrade barnen och deras familjer vänta på detta efterlängtade hjälpmedel i fyra år valde de sedan att fullständigt grusa deras förhoppningar. I mars 2023 rev de till slut upp beslutet helt. Vi socialdemokrater försökte naturligtvis stoppa dem, men röstades ner.

De hjälpmedel som redan finns inköpta fortsätter att användas i ett forskningsprojekt för de patienter som redan finns inskrivna. Men träning är en färskvara, så för att uppnå långvariga hälsoeffekter och bättre livskvalitet räcker det inte med att erbjuda träningsperioder. Det behövs möjlighet till individuell förskrivning av hjälpmedlet. Då kan även nya patienter kunna få tillgång till det på lika villkor. Idag stängs de ute helt.

Alla har rätt till en god hälsa och livskvalitet, även barn med funktionsnedsättningar. Därför lyfter Socialdemokraterna nu frågan på nytt i en motion, där vi föreslår att Innowalk införs som förskrivningsbart hjälpmedel. Det var vad vi alla lovade patienterna och deras familjer 2019. Det är det löftet som M, SD, KD och L har svikit sedan dess. Nu är det hög tid att det infrias.

Maria Wharton Stjärnskog (S)

Andre vice ordförande för psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne

Ewa Pihl Krabbe (S)

Annons

Riksdagsledamot, ordförande för habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne 2015-2018

”Alla har rätt till en god hälsa och livskvalitet, även barn med funktionsnedsättningar. Därför lyfter Socialdemokraterna nu frågan på nytt i en motion”
Annons
Annons
Annons
Annons