Annons

Hur blir Birgerssons fortsatta seglats?

Petter Birgersson, hur många slag gör du när du försöker kryssa?
Politik • Publicerad 1 augusti 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Tyvärr måste alla vi som förespråkar omfattande yttrandefrihet förhålla oss till risker här och nu, för svenska medborgares liv och säkerhet”, svarar Petter Birgersson insändarskribenten.
”Tyvärr måste alla vi som förespråkar omfattande yttrandefrihet förhålla oss till risker här och nu, för svenska medborgares liv och säkerhet”, svarar Petter Birgersson insändarskribenten.Foto: Henrik Montgomery/TT

Den 21/7 menar du att Sverige måste böja sig när du förordar ”tillfälliga inskränkningar av yttrandefriheten” medan du den 27/7 menar att media allt mer bör granska och värdera sin egen neutrala förmedling, helt à la alternativa medier...

”Hur blir nu din fortsatta seglats på sidan 2?”

Hur blir nu din fortsatta seglats på sidan 2 i Kb/NSk? Slår du åt lovart nu och hävdar att yttrandefriheten vare orubblig, din egen motsats, det vill säga många alternativa mediers aspekt?

Annons

Navigare necesse est...

Tommie Norrud

Svar: Tommie Norrud citerar en halv mening ur en lång text. Meningen gäller det ställningstagande som måste göras inför hot mot nationen: ”Krasst måste det värderas om riskerna för Sverige, i form av terrorhot eller uteblivet Natomedlemskap, gör det nödvändigt med tillfälliga inskränkningar av yttrandefriheten.” Tyvärr måste alla vi som förespråkar omfattande yttrandefrihet förhålla oss till risker här och nu, för svenska medborgares liv och säkerhet, hoten är inte på låtsas. Det är sådana ställningstaganden regeringen måste ta. Det är inte samma sak som att mot omvärlden kommunicera att vi har fel om demonstrations- och yttrandefrihet och därför bör ändra oss, vilket den andra texten handlar om.

Petter Birgersson, ledarskribent på Kb/NSk

Annons
Annons
Annons
Annons