Annons

Hur långt ska vi backa från våra värderingar?

Hilda Bjerstedt, alla fina tankar du framför i ditt debattinlägg är väl beprövade och resultatet dessvärre mycket nedslående.
Vandalism • Publicerad 1 juni 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Är verkligen vandalismen ett rop på hjälp. Har vi inte redan gett den mest frikostiga hjälp man kan ge?
Är verkligen vandalismen ett rop på hjälp. Har vi inte redan gett den mest frikostiga hjälp man kan ge?Foto: Marcus Enochsson

Nu vet vi inte än vilka gärningsmännen i Osby är men om vi ser till landet i övrigt tillhör detta beteende i största utsträckning ungdomar med invandrarbakgrund. Vi tvingas konstatera att det finns en minoritet bland invandrarna som vägrar att acceptera vårt levnadssätt men låter sig gärna försörjas av våra skattepengar. Denna minoritet blir dock till antalet mycket stor med hänsyn till den totala numerär, cirka 2 miljoner, som invandrat hit. Dessvärre med religiös och våldsbejakande heders- och kulturbakgrund som man aldrig kommer att överge. Imamer, många föräldrar och kriminella förebilder i denna kategori fostrar tonåringar till ett våldsbeteende av medeltida art.

I ditt inlägg refererar du till fritidsgården Pulsens personal som menar att ”vandaliseringen är ett rop på hjälp”. Rop på hjälp? Har vi inte gett dom den mest frikostiga hjälp som finns genom att låta dom undslippa krig, svält och diktaturer? Vi erbjuder dem att leva i fred och frihet i vår demokrati med alla möjligheter till skolgång och utbildning. Är det då inte deras ansvar att ta vara på detta utan att vi skall dalta vidare med dem efter vandaliseringar, bilbränder, rån och mord begångna av tonåringar? Du skriver också att ”det finns anställda inom kommunen med social utbildning som kan möta dessa ungdomar”. Det har du säkert rätt i men du vet säkert också hur bemötandet kan bli, hot och våld mot dessa tjänstepersoner och idag är svensk socialtjänst föremål för hatkampanjer från flera muslimska länder.

”Daltarmentalitet har använts i decennier och resulterat i att vi mer eller mindre lyder under klan- och maffiastrukturer i vårt nya multikulturella och multikriminella land.”
Annons

Vi riskerar idag att vandra runt på gator och torg sida vid sida med pistolbeväpnade slynglar i skyddsväst, vi vet inte vilken trappuppgång som kan vara nästa bombmål. Vi lever inte längre i ett civiliserat samhälle. Vår möjlighet att fritt röra oss begränsas idag av gäng med dominansbeteende som invaderar bibliotek, badhus, fritidsgårdar, butiker, nöjesparker med mera för att visa sitt hån mot oss. Deras beteende mot oss är väl det tydligaste uttrycket för främlingsfientlighet som står att finna i samhället idag. Även den judiska befolkningen här är måltavla. I begreppet ”oss” innefattas då våra skötsamma invandrare som tagit den möjlighet som getts dem, men som i stor utsträckning lider av den beskrivna minoritetens illgärningar.

Den före detta danske justitieministern Sören Pape Poulsen uttryckte i en rikstidning nyligen ”Sverige har varit naivt: absolut sista minuten att rädda Sverige”. Tyvärr, denna möjlighet är redan förbi. Du skriver ”vi måste ta reda på vilka dessa personer är, fånga upp dem, visa var gränserna går och hur vägen till en bättre framtid ser ut”. Hur länge har inte detta predikats och hur skall det gå till, var finns personal att uppbringa för att fånga upp hundratusentals individer som vägrar befatta sig med svenska myndighetspersoner? Daltarmentalitet har använts i decennier och resulterat i att vi mer eller mindre lyder under klan- och maffiastrukturer i vårt nya multikulturella och multikriminella land. Metoderna för att komma till rätta med detta måste totalt omvärderas.

N-Å Ralsgård

Annons
Annons
Annons
Annons