Annons

Integritetsskyddsmyndigheten – en papperstiger

Ni som läser detta vet sannolikt inte vad IMY står för, det betyder Integritetsskyddsmyndigheten.
Den är till för att bevaka GDPR, kameraövervakning med mera.
Myndighet • Publicerad 4 augusti 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
IMY, har inte vi skattebetalare rätt att få ett bättre skydd? frågar Christopher Martinsen.
IMY, har inte vi skattebetalare rätt att få ett bättre skydd? frågar Christopher Martinsen.Foto: IMY

Jag vill här framföra mitt missnöje med denna myndighet: Vi som bor vid Oretorpsvägen mellan Vånga och Näsum blir ständigt övervakade av en kamera när vi färdas på vägen. Kameran har bara en funktion: att övervaka och registrera all rörelse på vägen, alltså inte på fastigheten. Den är således helt olovlig. Vad gör man för att få bort en sådan? Vi har provat med polis, de hänvisar till IMY:s hemsida, där man får rådet att skriva till vederbörande och påpeka det otillbörliga med övervakningskameran. Tror ni att det hjälper?

”Det ges ingen möjlighet att framföra synpunkter, ej heller möjlighet att överklaga myndighetens agerande.”

Nästa steg: anmäl det till IMY. Så är gjort,och IMY:s agerande är så naivt att det helt bekräftar rubriken: ”Papperstiger”

Annons

IMY skriver: ”IMY har valt att skicka information om klagomålet och gällande regler” till fastigheten. Vidare: ”syftet med det är att ge fastighetens ägare en möjlighet att själv se över sin behandling av personuppgifter och rätta till eventuella brister. Mot denna bakgrund finner IMY inte skäl att utreda klagomålet vidare. Ärendet avslutas.”

Det ges ingen möjlighet att framföra synpunkter, ej heller möjlighet att överklaga myndighetens agerande. Vi får bara konstatera och informera om att de som färdas på Oretorpsvägen blir övervakade och registrerade också fortsättningsvis. Det är ytterst beklagligt, det finns boende vid vägen som inte vill/vågar passera övervakningskameran.

IMY, har inte vi skattebetalare rätt att få ett bättre skydd?

En myndighet som ni väl är måste kunna agera med lite mera muskler än i detta fall. Vi hade förväntat oss mera.

Christopher Martinsen

Annons
Annons
Annons
Annons