Annons

Jag kan inte planera verksamheten utifrån fördomar och främlingsfientlighet

Jag har förmånen att arbeta som enhetschef för hemtjänsten i Hässleholms kommun. Jag har genom åren jobbat som chef i olika verksamheter både i ideella sektorn, statlig verksamhet och kommunal verksamhet. Oavsett var jag har befunnit mig så har det slagit mig hur mycket det betyder för oss i Sverige att det finns människor med ursprung i ett annat land som gör så mycket gott i vårt land.
Omsorg • Publicerad 19 juni 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Carina Dagbro, enhetschef hemtjänsten Hässleholms kommun.
Carina Dagbro, enhetschef hemtjänsten Hässleholms kommun.Foto: Juan Mora

Oavsett om jag jobbat med arbetsförmedling, kriminalvård eller som nu omsorg i kommunal förvaltning så har verksamheten varit beroende av personal som var födda i ett annat land eller som tillhör det som kallas andra generationens invandrare. För drygt tio år sedan jobbade jag också i socialtjänsten och då var läget allvarligt när vi skulle rekrytera personal särskilt inför semesterperioden. Om det var allvarligt läge då så är det än värre nu. Dessutom kommer andelen över 80 år under perioden 2018 till 2028 att öka med 47 procent. Det är till största del de som är över 80 år som behöver hjälp av hemtjänsten i Hässleholm och i landets övriga kommuner. För att klara den utmaningen så behöver vi få ännu fler att vilja arbeta inom omsorgen både nu men också de kommande åren.

Det jag nu stött på i mitt chefsuppdrag är främlingsfientlighet, diskriminering och till och med rasism då omsorgstagare eller deras anhöriga har fördomar och har önskemål om vilket ursprung personalen ska ha.

Annons

När vi rekryterar personal utgår vi alltid från kompetens och lämplighet på de som anställs. Inga frågor ställs någonsin om religion till exempel vid en anställningsintervju. Det är inte möjligt och absolut inte lämpligt med tanke på diskrimineringslagen. Vi riktar in oss på lämplighet och kompetens och det innebär också att språket ligger på en nivå så att man kan ta till sig instruktioner men också dokumentera då det är nödvändigt i vår verksamhet. All personal som är ny i verksamheten får det vi kallar bredvidgång under minst fem arbetsdagar. Det innebär att de jobbar parallellt med en erfaren kollega under dess arbetsdagar. Därefter ska de göra en utbildning och ha ett kunskapstest kring läkemedelshantering samt ha samtal med sjuksköterska för att kunna få läkemedelsdelegering. Det behöver all personal ha för att kunna hantera läkemedel hos omsorgstagare vilket de allra flesta som har hemtjänst behöver hjälp med.

”För mig där allas lika värde alltid har varit viktigt så blir jag både ledsen och bedrövad när jag får höra av omsorgstagare eller deras anhöriga att de önskar välja bort viss personal på grund av deras ursprung.”

För mig där allas lika värde alltid har varit viktigt så blir jag både ledsen och bedrövad när jag får höra av omsorgstagare eller deras anhöriga att de önskar välja bort viss personal på grund av deras ursprung. Jag kan ha förståelse för om det uppstått en händelse där vården och omsorgen inte blivit korrekt utförd att det kan finnas önskemål om att byta personal. Men att döma en annan människa innan man ens träffat den individen och gett dem en ärlig chans att visa på sin kompetens och lämplighet det gör riktigt ont. Hur ska vi kunna bygga ett bra samhälle och ge den omsorg och vård som behövs när vi inte har tillräckligt med personal?

För mig som ursprungligen kommer från en annan landsända än där jag jobbar och bor nu så får främlingsfientligheten i Skåne ett uttryck i praktiskt merarbete för mig som enhetschef att hantera.

Jag kan aldrig som chef gå med på att planera om verksamheten utifrån fördomar och främlingsfientlighet. Jag vill kunna se medarbetarna i ögonen och ge dem ärlig feedback kring det arbete de utför. Jag kommer aldrig att vilja säga till dem att de inte är önskvärda hos en viss omsorgstagare på grund av deras namn, hudfärg eller förmodade religion bara för att en omsorgstagare eller anhörig är fördomsfull. Vi ska nu och i framtiden ge våra omsorgstagare den vård och omsorg de så väl behöver och de ska få det från vår kompetenta personal oavsett hudfärg, religion eller modersmål.

Carina Dagbro, enhetschef hemtjänsten Hässleholms kommun

Annons
Annons
Annons
Annons