Annons

Kärnkraft är också klimatovänligt

Kommentar till ledarartikel i Kb/NSk 2022-12-01.
Energi • Publicerad 8 december 2022 • Uppdaterad 9 december 2022
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kärnkraftsbränslet är inte gratis ur klimatsynpunkt. Både brytningen och slutförvaring måste räknas in.
Kärnkraftsbränslet är inte gratis ur klimatsynpunkt. Både brytningen och slutförvaring måste räknas in.Foto: Rick Bowmer

I Kristianstadsbladet och Norra Skåne 2022-12-01 fanns en ledare av Sofia Nerbrand med följande påståenden: ”Sverige behöver därför mer planerbar produktion: Vattenkraft, kärnkraft – eller elda olja, kol och gas. Alla torde inse att en utbyggd kärnkraft är att föredra, givet klimatkrisen.”

Men kärnkraftsbränslet är inte gratis ur klimatsynpunkt. Brytning av uranhaltig malm, utvinning av uranet och separering av den lämpliga isotopen kräver fossila bränslen, bland annat för transporterna. Därtill kommer säker slutförvaring av använt bränsle, vilket kanske för Sveriges del har lösts till höga kostnader. Dessutom: Vem vill ha denna hantering i närheten av sin boplats?

”Men energi kan varken skapas eller produceras, den kan bara omvandlas från ett slag till ett annat.”
Annons

I artikeln står också: ”Bättre då att lägga pengar på nödvändiga investeringar i energiproduktion för att lösa det grundläggande problemet” och ”Till och med öppna för okonventionella lösningar för att skapa mer energi här”.

Men energi kan varken skapas eller produceras, den kan bara omvandlas från ett slag till ett annat.

Vi måste på olika sätt spara på energin, både den som finns i fossila bränslen och i elektriciteten. Men inte snåla på belysning, som numera är energieffektiv med moderna lampor med mera och speciellt inte under kommande helger.

Svenne Hermodsson, Vinslöv

Annons
Annons
Annons
Annons