Annons

Medborgarnas Kristianstad är möjligheternas Kristianstad

Kristianstad firar 50 år som kommun och måste vända utmaningar till fördelar.
Då krävs ett ”styre” som inte bara sitter av tiden, skriver Ulrika Tollgren (S).
Politik • Publicerad 15 augusti 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det ska vara gott att leva, bo och verka i hela Kristianstads kommun, skriver Ulrika Tollgren (S).
Det ska vara gott att leva, bo och verka i hela Kristianstads kommun, skriver Ulrika Tollgren (S).Foto: Sofia Åström

”Kristianstad har undertecknat ”Klimatkontraktet” och i höst står vi värd för Transition Lab Forum 13 under temat ”Hållbara livsmedelssystem för klimatneutrala städer”.

Det är positivt.

Annons

Redan i november 2019 beslöt Europaparlamentet att EU-kommissionen måste garantera att alla lagförslag följer 1,5-gradersmålet. Det är hög tid att även vår kommunstyrelse på samma sätt garanterar att alla beslut följer våra åtaganden. Sedan 1990 har vi i Kristianstad minskat våra territoriella utsläpp med en tredjedel. Framför allt genom fjärrvärmeverket som övertagit de gamla oljepannornas roll. Det har vi gjort bra och ska vara stolta över. Nu behöver vi också ta oss an de andra två sektorerna, transporterna och jordbruket. När det gäller transporterna har Kristianstad stora möjligheter att påverka. Men Kristianstads kommun har fortfarande inte ens en fastställd handlingsplan för cykelinfrastruktur. Denna fråga lyfter vi i S vid varje trafikärende.

Kommunen har mycket att lära av näringslivet gällande miljö- och klimatfrågor. Företagen inser att det är en konkurrensfördel att ligga i framkant. Självklart ska Kristianstad ligga i topp som miljökommun.

”Det ska vara gott att leva, bo och verka i hela Kristianstads kommun.”
Ulrika Tollgren (S)

Vi anser också att det är en rimlig målsättning att Kristianstad ligger bland de 50 främsta kommunerna i näringslivsrankingar, istället för plats 150–200. Satsa på bemötandeservice utifrån olika branschers behov. Snabb handlingstid och framtagande av verksamhetsmark, även i basorterna, krävs.

Välfungerande skola och omsorg hänger ihop med att folk har jobb att gå till, arbetslösheten är alldeles för hög. 4 av 5 nya jobb skapas i de små och medelstora företagen. Dessa anger kompetensbrist som största hindret att växa. Högskolan Kristianstad har en avgörande roll för hela Nordöstra Skånes kompetensförsörjning. Men många bristyrken är på gymnasial nivå och här krävs vuxenutbildning i olika former, även folkhögskola. Det krävs krafttag för bättre matchning av arbetslösa med den brist på arbetskraft som finns.

Vi kräver att kommunen tar sin del av ansvaret för dem som har olika funktionsnedsättningar och inte har förmåga att ta ett jobb på den öppna arbetsmarknaden. Det är ovärdigt att människor med funktionshinder får sämre möjlighet till egen försörjning ju blåare styre vi har. Kristianstads kommun som arbetsgivare lever bara upp till hälften av beslutad målsättning gällande skyddade anställningar.

Föräldrars försörjning och barnens skolframgång hänger ihop. När föräldrarna har ett jobb att gå till klarar barnen skolan bättre, deras framtidstro stärks. I budget 2023 hade vi i S avsatt 1,5 miljon för att alla femåringar skulle kunna få tillgång till 25 timmars tid i förskolan. De barn som har störst behov av förskola är de barn som är minst på förskolan. Forskning och erfarenhet visar att detta skulle kunna höja skolresultaten och det är med barnen framtiden börjar.

Kristianstads kommun kan nu fira 50 år som kommun. Borde vara en mogen ålder för att hantera storkommunens utmaningar men vi måste bli mycket bättre på att vända dem till vår fördel. Medborgarnas Kristianstad har framtiden för sig men det krävs ett ”styre” som inte bara sitter av tiden utan även har visioner och framtidstro. Medborgarnas Kristianstad är möjligheternas Kristianstad. Det ska vara gott att leva, bo och verka i hela Kristianstads kommun.

Ulrika Tollgren (S)

Oppositionsråd i Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons