Annons

Nya gymnasienamnet är inte någon skitsak

I denna tidning kunde man den 9 november läsa att barn- och utbildningsnämnden i Kristianstad beslutat om en ny gymnasieskola i Galleria Boulevards C-byggnad som kommunen köpte förra året.
Lokalhistoria • Publicerad 12 november 2022 • Uppdaterad 15 november 2022
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Pudrettgymniasiet? Poudre-Gymnasiet? Lilla Paris-Gymnasiet? Boulevardgymnasiet?
Pudrettgymniasiet? Poudre-Gymnasiet? Lilla Paris-Gymnasiet? Boulevardgymnasiet?Foto: Lasse Ottosson

Det är enligt mig ett förnuftigt beslut utifrån ett väl förberett förslag. Nämndens ordförande uppgav samma dag på fråga, att beslut om namnet på skolan sannolikt kommer att hanteras under nästa år. Analogt med det kommer här en del lokalhistoriska inspel för reflektion inför beslut om namnförslag på den nya skolan som ska inrymma cirka 1 330 kunskapstörstande elever.

Skolan kommer att angränsa direkt till Hästtorget, där det förekom dryckenskap, lurendrejeri och djurplågeri då det begav sig. En historik som inte ter sig direkt passande för en nutida skola. Sannolikt är det också få som kan anse namnet Hästgymnasiet speciellt relevant för skolans utbud.

Annons

Med tanke på den ännu levande debatten om Galleria Boulevards öststatsliknande arkitektur och påstådda utarmning av övrig centrumnära butiksverksamhet kan man ganska enkelt också diskvalificera namn typ Galleriagymnasiet.

”Det kan vara bra att ha i åtanke om det skulle bli aktuellt med namn som Pudrettgymnasiet eller det ännu med franskdoftande Poudre-Gymnasiet.”

Kristianstad kallas ju som bekant sedan 1800-talets första decennier för Lilla Paris på grund av dåtida societetsdamers stora modeintresse, inte som det oftast hävdas för att Kristianstad kopierade Paris byggande av boulevarder (Kristianstad var för övrigt flera år före Paris med boulevarder).

På platsen där den nya gymnasiebyggnaden är belägen fanns förr en pudrettfabrik. Ordet pudrett kommer av franskans poudre som betyder stoft. Då det som bekant i vår stad funnits och ännu finns ett visst vurmande för det franska så kommer det nog att höjas starka röster för att skolans namn ska anknyta till något franskassocierande, exempelvis ”pudrett” och då kanske också för att hedra anrik företagsverksamhet.

Det kan vara av värde att då känna till, att stadens pudrettfabrik öppnade 1865 av stadens fattigvårdsinrättning med uppdrag att samla in stadens all människoavföring i stora gropar som sedan blandades med torv, varefter man erhöll ett gödningsämne som benämndes just pudrett på svenska. Skitgörat med det dagliga latrinskyfflandet tvingades hanteras av de intagna på fattigvården. Men stadens invånarna protesterade så ihärdigt mot den olidliga lukten, som närmast dygnet runt låg som ett stinkande täcke över Allön, att fabriken till slut tvingades flytta ut ur stadsmiljö 1885.

Visst! Det kanske utgör en skitsak i namnsammanhang, men som lokalhistoriker har jag ändå velat förmedla en historisk insikt bakom en del franskkopplade Allöbenämningar, inte minst om den för dåtiden viktiga samhälleliga pudrettverksamheten. Det kan vara bra att ha i åtanke om det skulle bli aktuellt med namn som Pudrettgymnasiet eller det ännu med franskdoftande Poudre-Gymnasiet.

Förresten: Vad sägs om historiskt mera rumsrena namnförslag som Lilla Paris-Gymnasiet eller Boulevardgymnasiet? Lite franskt över det hela blir det ju då också.

Kenth Olsson, Lokalhistoriker

Annons
Annons
Annons
Annons