Annons

Ompröva nedläggningen av vårdcentralen

Vårdcentralsfilialen i Hästveda stängs helt. Det fick primärvårdsnämnden information om i maj månad.
Vården i Hästved • Publicerad 12 november 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hästvedaborna vill ha kvar sin vårdcentral.
Hästvedaborna vill ha kvar sin vårdcentral.Foto: Lasse Ottosson

Beslutet är en allvarlig försämring för de 3 000 Hästvedaborna, som nu tvingas åka till andra delar av Hässleholm för att få vård. Föregående vecka var Centerpartiet, tillsamman med de övriga partierna inbjudna till Hästveda för att tala med invånarna. Där framförde vi ånyo skarp kritik mot de partier som styr Primärvårdsnämnden.

Vårdcentralsfilialen är viktig för byborna. Filialen i Hästveda arbetar förebyggande med hälsa och en neddragning skulle drabba byborna hårt och försämra möjligheter att uppsöka vård, vilket i sin tur kan påverka folkhälsan på sikt. Dessutom är Hästvedaborna drabbade på flera sätt eftersom bussarna nyligen drogs in, vilket har medfört att det har blivit svårt att ta sig till andra vårdcentraler som de har blivit hänvisade till.

Annons

För att förtydliga konsekvenserna behöver en ensamstående mamma ta med alla barnen på tåget och resa 45 kilometer tur och retur för att få vård. Ett annat scenario har varit när äldre personer tvingas ta tåget till närmsta vårdcentral. Färdsträckan är inte tillgänglighetsanpassad för rollatorer, och tågen äraldrig i tid.

En annan aspekt som behöver vägas in är att akutmottagningarna belastas med patienter som borde ha fått hjälp inom primärvården, när vårdcentralerna inte mäktar med söktrycket.

Nedläggningsbeslutet av filialen grundar sig i att befolkningen minskar i Hästveda och att det inte är lönsamt att ha en vårdcentralsfilial där.

Vi kan inte se att nedläggningen skulle leda till någon besparing eftersom konsekvenserna av folkhälsan skulle kosta mer på sikt. Därför vill vi i Centerpartiet att beslutet omprövas och att byborna får den vård som de har rätt till.

Anna Pålsson

Centerpartiet Ledamot patientnämnden

Charlotte Bossen

Centerpartiet gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne samt ledamot

Primärvårdsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons