Annons

Rebellmammor försvarar klimataktioner – ”Historien kommer ge rörelsen rätt”

I en tidigare ledare ledare gick Sofia Nerbrand till angrepp mot klimataktivister i allmänhet och Extinction Rebellion i synnerhet. Vi vill få tillfälle att bemöta detta. Att en ledare i en tidning med liberal politisk hållning gör ett auktoritärt och demokratifientligt ställningstagande hoppas vi är ett misstag som kan rättas till.
Klimataktivister • Publicerad 19 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Korsningen Pildammsvägen och Östra Rönneholmsvägen spärras med en medhavd lastbil, när klimataktivisterna Extinction Rebellion genomförde klimataktioner i Malmö.
Korsningen Pildammsvägen och Östra Rönneholmsvägen spärras med en medhavd lastbil, när klimataktivisterna Extinction Rebellion genomförde klimataktioner i Malmö.Foto: Andreas Hillergren

Människor har i alla tider hittat sätt att uttrycka sitt missnöje över förd politik. Världen över kämpar människor för friheter som vi i Sverige tar för givet medan deras regeringar stämplar dem som totalitära krafter. Eller marodörer.

På statsministerns AW (after work) i Malmö bestod protesten i att två rebellmammor sjöng att de ville ha en framtid för barnen. Kanske kan detta ses som hotfullt för en regering som aktivt ökar våra utsläpp. Extinction Rebellion (XR) medverkade inte i Malmö.

Annons

Grundläggande för rörelsen är för övrigt att inte bruka våld. På klimat- och miljöministerns möte, som så hastigt ställdes in, var det en deltagare från XR som skulle dit och lyssna. Var i låg hotet där kan man undra?

Vi ser ett större hot i en regering som vill tysta gräsrotsrörelser och kritiker än i aktivister som använder tidlösa, icke-våldsamma metoder för att lyfta frågor regeringen vill undvika. Historien kommer ge klimatrörelsen rätt. Precis som historien gav rätt till de liberaler som med motsvarande metoder stod upp för rösträtt, kvinnorätt, jämställdhet med mera.

Tar en till sig Sofia Nerbrands budskap är det lätt att få för sig att det inte krävs en förändrad livsstil här, utan i Kina. Men tillverkningen av våra ”made in China” – produkter bokförs på Kina. Att transportera hit dem på internationellt vatten bokförs inte. Så har vi verkligen minskat våra utsläpp eller har vi exporterat dem? Sofia Nerbrands siffror förvillar och skapar illusionen av att vår livsstil är hållbar.

Vi behöver skala upp grön teknik, men vi behöver även skala ner fossilförbrukningen, som att aktivt avstå från att flyga i fossildrivna flygplan.

Att flyga är inte en mänsklig rättighet. Vad som däremot är en mänsklig rättighet är att ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”. Liv skördas dagligen på grund av klimatkrisen. Hur mycket frihet och personlig säkerhet har de miljontals människor som är på flykt från klimatförändringarna?

EU har ambitiösa klimatmål men just nu tycks Sverige inte arbeta mot de målen. Som det ser ut nu kommer regeringen öka utsläppen. Sverige verkar inte kunna nå sina klimatmål till vare sig 2030 eller 2045. Så på vilket sätt menar Sofia Nerbrand att Sverige ligger i den internationella toppligan?

Primitiva stenåldersmänniskor med tagelskjortor. Det är så Sofia Nerbrand klumpar ihop de ungdomar, sjuksköterskor, psykologer, forskare, lärare, läkare, studenter, pensionärer, föräldrar med flera som engagerar sig och försöker skapa förändring genom aktivism. Det vi önskar är en värld som vi kan fortsätta leva i. Är det för mycket begärt?

XR och Rebellmammorna i Kristianstad

Svar direkt

När aktivister sjunger sånger eller skriver insändare har jag inga invändningar. Men när de förstör egendom, förhindrar trafik eller på andra sätt bryter mot lagar och regler påtalar jag gärna att de gör fel. Att vara liberal betyder inte att man anser att allt går för sig. Tvärtom är demokratiska spelregler och rättsstaten ytterligt viktiga att försvara. Speciellt när några tror sig stå över dem – i klimatets, rättvisans eller religionens namn.

Annons

Sofia Nerbrand

Politisk redaktör

Annons
Annons
Annons
Annons