Annons

Regeringen tar förmodligen bort de kvarvarande 100 miljonerna

Replik på till Torsten Jeppsson, ”Hur kan vårt rika samhälle sätta krokben för sig själv?”, 8 augusti.
Kultur • Publicerad 12 augusti 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vi socialdemokrater vill att alla barn ska ha möjlighet att deltaga i kulturskolans verksamhet, oavsett familjens ekonomiska situation. Det är viktigt att barn och unga ges möjlighet till kulturaktiviteter oavsett samhällsklass och bakgrund. Det stärker integration, gemenskap och sammanhållning. Satsningar på fritidsaktiviteter, som till exempel kulturskolan, är central för att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Kulturskolan kompletterar och fördjupar de estetiska ämnena i grund och gymnasieskolan och stöttar skolans demokratiska uppdrag.

”Inför 2024 kommer regeringen förmodligen ta bort även de kvarvarande 100 miljonerna.”
Ewa Pihl Krabbe (S)

I Socialdemokraternas budgetmotion för 2023 föreslog vi att nivån på utvecklingsbidraget skulle ligga fast på 200 miljoner kronor medan högerpartierna valde att dra ner det till100 miljoner kronor.

Annons

Inför 2024 kommer regeringen förmodligen ta bort även de kvarvarande 100 miljonerna.

Vi socialdemokrater tycker precis som Torsten Jeppsson att det är helt fel väg att gå.

Ewa Pihl Krabbe (S), riksdagsledamot

Annons
Annons
Annons
Annons