Annons

Resultatet av ett sympatiskt och positivt samtal

För något drygt år sedan placerades arbetsbodar på innergården till Maltgatan 17 och 19 i Hässleholm. Det väckte starka negativa reaktioner hos drabbade hyresgäster.
Publicerad 22 november 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten är glad över att K-fastigheter visat omtanke om hyresgästerna på Maltgatan.
Skribenten är glad över att K-fastigheter visat omtanke om hyresgästerna på Maltgatan.Foto: Carl-Johan Bauler

Till stor lättnad för de boende lyftes arbetsbodarna den 13 december år 2022 bort ifrån innergården. Men eftersom ett mycket uppskattat ”alster av trä” avsett för blommor därefter inte hade satts tillbaka på innergårdens gräsmatta uppstod ett missnöje. Alstret ifråga hade skapats av fadern till den tidigare fastighetsägaren Ulf Barveskog.

Därför har skapelsen utöver sin trevliga utformning även ett symboliskt värde. Med anledning av omnämnda skäl togs kontakt med K-Fastigheter. Det kom signaler från förvaltaren Johanna Möller om att hon tillsammans med sin närmsta chef gärna ville bidra till ett förbättrat förhållande mellan K-Fastigheter och hyresgäster på Maltgatan 17 och 19. Vilket innebar att Johanna

Annons

Möller och hennes närmsta chef på ett mycket sympatiskt sätt deltog i ett positivt och seriöst samtal i min bostad. I samband med samtalet framfördes önskemål om att K-Fastigheter skulle ställa tillbaka omnämnda alster av trä. Önskemålet uppfylldes. Vilket numera innebär att berörda hyresgäster åter igen kan betrakta verket. Förhoppningsvis kanske det under kommande vår visar sig några blommor däri. Det är glädjande att K-Fastigheter i omnämnt avseende visat en omtanke om sina hyresgäster. Ett bra sätt att förbättra trivseln för oss boende. Man kan hoppas att denna positiva tendens kan få fortsätta.

Klas-Håkan Petersson

Hässleholm

Annons
Annons
Annons
Annons