Annons

Säg ja till att ta kostnaden för färdtjänst över länsgränsen

Kristianstads kommun bör snabbt svara ja på Skånetrafikens fråga huruvida kommunen är beredd att betala kostnaden för färdtjänst över läns-/regiongränsen till närmsta centralort i grannlänet om den möjligheten återinförs.
Tillgänglighet • Publicerad 7 juni 2023 • Uppdaterad 8 juni 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
För Kristianstads kommuns del skulle förslaget innebära en kostnad på runt 100 000 kronor.
För Kristianstads kommuns del skulle förslaget innebära en kostnad på runt 100 000 kronor.Foto: Lars Dareberg

Det anser vi i Centerpartiet. Därför begärde jag på senaste mötet i omsorgsnämnden den 17 maj att inkommen skrivelse från Skånetrafiken ska tas upp till behandling på nämndens junisammanträde. Jag framförde även att kommunen bör säga ja till Skånetrafikens förfrågan. Beslutet blev att ärendet ska tas upp för ställningstagande på omsorgsnämndens sammanträde den 21/6.

Skånetrafiken ändrade regelverket för ungefär 1,5 år sedan och den som önskar åka över läns/regiongränsen måste boka riksfärdtjänst. Ett beslut som kritiserats av berörda kommuner, hårdast från Bromölla, och berörda organisationer.

”Därför bör Kristianstad kommun snabbt lämna ett positivt svar och inte vänta till sista svarsdatum i början av september.”
Annons

Nu är eventuellt Skånetrafiken på väg att ändra sig. I början av maj beslöt nämligen Skånetrafiken att fråga berörda kommuner huruvida de är beredda att stå för kostnaden om möjligheten att få åka färdtjänst över läns-/regiongränsen återinförs. Kristianstad kommun har fått frågan och enligt Skånetrafiken kan kostnaden uppgå till omkring 100 000 kr/år men självklart både högre och lägre beroende på antalet resor.

Centerpartiet anser det mycket angeläget att åter ge berörda färdtjänstresenärer möjlighet att vid behov också få åka över läns-/regiongränsen och välkomnar Skånetrafikens fråga. Därför bör Kristianstad kommun snabbt lämna ett positivt svar och inte vänta till sista svarsdatum i början av september.

Jag har därför redan nu väckt frågan i omsorgsnämnden och förväntar mig att fler partier ska bifalla Centerpartiets krav på att säga ja till Skånetrafikens förfrågan, när ärendet kommer upp till beslut i omsorgsnämnden den 21 juni.

Ingrid Karlsson (C), ledamot i omsorgsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons