Annons

SD älskar farthindret vid C4-shopping, är Långebro nästa?

Sverigedemokraterna är det största av de styrande partierna i Kristianstads kommun och i den rollen säger de aktivt nej till att bredda Långebro, precis tvärt emot SD:s insändare när de skriver att ”gamla järnvägsbron inte lämpar sig för bil, alternativt att man breddar Långebro”.
Infrastruktur • Publicerad 3 juni 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
SD påstår att vi vill göra om Långebro till gång- och cykelväg, trots att de vet att det inte stämmer och vår insändare inte heller påstår det.
SD påstår att vi vill göra om Långebro till gång- och cykelväg, trots att de vet att det inte stämmer och vår insändare inte heller påstår det.Foto: Lasse Ottosson

SD ljuger ju faktiskt, igen.

S får en vilseledande rubrik och SD kan inte låta bli att reagera som anti-hjälte, helt tvärt emot hur de faktiskt agerar. Populismen tränger igenom och SD klarar inte hålla fast vid beslut som de tagit, inte heller orkar de stå upp för rollen som kommunledning. Bron kommer fortsatt ha enkla filer till och från centrum i minst 30 år till, enligt SD:s ställningstaganden. En flaskhals som förstör flöden in och ut från centrum. Detta både för bil, buss, cykel och gående. Att bygga en rondell mellan den nuvarande och bron löser inget mer än utfarten från Hedentorpvägen, det förbättrar på inget sätt över Långbro in i centrum.

Annons

Sverigedemokraterna skriver att ”Handel skapas genom just flöden, ju fler människor på stadens gator desto högre sannolikhet att affärerna säljer varor” samtidigt som de vill hänvisa all trafik till den smalaste broförbindelsen in till stan. Om detta är medveten vilseledande retorik eller om SD inte förstår vad det är som de beslutar får vi säkert inget svar på. Utifrån deras resonemang i tidningen så älskar de farthinderlösningar likt det vid C4-shopping, så till den grad att de vill placera sådant vid den smalaste bron in till centrum, för att hjälpa cyklister till järnvägsbron. Även denna detalj kommer förstöra de flöden de säger sig förespråka. Det är just denna flaskhals över Helge Å som gör presenterade planer för Långebro till bortkastade investeringar, som tränger bort satsningar på infartsleder som på riktigt kan ge flödesförbättringar i centrum.

”Låt Långebro behålla sin karaktär med stadsgata. Gör en påfart, enklast möjliga, för att ersätta Hedentorpsvägen och bättra på vägen till Gamla järnvägsbron för cyklar, gärna en plankorsning. Satsa vid trafikplats Kristianstad.”

Detta är hela grunden till insända resonemang från S om att ombyggnation och stärkt infartsled vid Trafikplats Kristianstad borde prioriteras före ytterligare rondeller på Långebro. Det bör påpekas att Kristianstadsbladet satte en egen rubrik på vår resonerande text. Med den rubriken lästes och uppfattades vår text som att vi ville ta bort biltrafiken från Långebro, vilket är långt från vad befintlig struktur och stadsgata betyder. Men SD visste precis vad vi menade och tog ändå chansen att förstärka vilseledandet och förnekar sitt ansvar för trafikkaoset i Kristianstads centrum. Besluten hittills anger att SD inte vill bredda Bron över Helge Å, inom 30 års tid, med det faller hela er tanke om fler rondeller? Eller är SD feltolkade även ni? Om så är fallet utgår vi från att ett nytt svar skickas in gällande detaljplanen från er sida, snarast.

Låt Långebro behålla sin karaktär med stadsgata. Gör en påfart, enklast möjliga, för att ersätta Hedentorpsvägen och bättra på vägen till Gamla järnvägsbron för cyklar, gärna en plankorsning. Satsa vid trafikplats Kristianstad.

För Socialdemokraterna

Martin Hallingström Skoglund

...

Kommentar: Martin Hallingström Skoglund anser att den rubrik som undertecknad satte på tidigare insändare är vilseledande och påpekar att Kb/NSk satte en egen rubrik på deras text. Det fanns dock inget rubrikförslag medskickat till den första debattartikeln, enbart namnet på det bifogade dokumentet ”Med anledning av rondellen på Långebro”.

Den satta rubriken, ”Gör Långebro till huvudstråket in till stan – men inte för bilar”, speglar i mina ögon insändarens slutkläm: ”Vi socialdemokrater tycker att Långebro skall vara huvudstråket in till stan för kollektivtrafik, gång och cykel men för biltrafiken endast en stadsgata.”

Rubriken säger inte att bilar ska förbjudas på Långebro, bara att det inte ska vara huvudstråket för bilar som ska ta sig in till stan.

Lars-Åke Englund, debattredaktör Kb/NSk

Annons
Annons
Annons
Annons