Annons

SD: En hälso- och sjukvård för framtiden

En av grundpelarna i ett välfärdssamhälle är en tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet för alla, oavsett bostadsort.
Sjukvården i Sveriige • Publicerad 10 juli 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
SD skriver om hur de vill reformera tillgången på sjukvård över hela landet.
SD skriver om hur de vill reformera tillgången på sjukvård över hela landet.Foto: Region Skåne

Sverigedemokraterna arbetar för att säkerställa denna rättighet över hela landet, inklusive landsbygden. Vi vill förbättra tillgängligheten, minska väntetiderna och säkerställa att alla får rätt vård i rätt tid.

Inom ramen för Tidöavtalet har Sverigedemokraterna och regeringspartierna enats om en rad reformer för att komma tillrätta med de många och allvarliga brister som finns i vårt land, där även hälso- och sjukvårdsfrågorna ingår. En av de större reformerna handlar om att omorganisera hälso- och sjukvården. Vi har länge förespråkat ökad statlig styrning för att uppnå jämlikhet, effektivitet och högre kvalitet över hela landet.

Annons

Tidöavtalet innehåller ett ambitiöst avsnitt om den svenska hälso- och sjukvården, där flera av Sverigedemokraternas sedan länge presenterade åtgärder och förslag ingår. Reformerna syftar till att kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljön och kompetensförsörjningen för anställda inom vården.

Här ingår en nationell vårdförmedling som ska tillgängliggöra hela landets vårdkapacitet för patienterna, något som vi tidigare har kallat för vårdgarantikansli. Vi har drivit denna fråga under många år och betonat vikten av en nationell funktion som samordnar den lediga vårdkapaciteten i landet. Förslaget har nu utvecklats och ingår som en del av Tidöavtalet.

Vidare ska en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården, där staten tar ett större ansvar genomföras. Syftet är att förbättra kvaliteten och patientsäkerheten i vården samt att på sikt minska den administrativa bördan för vårdens medarbetare. Vi arbetar även för en ny stärkt vårdgaranti med kortare väntetider och fast läkarkontakt inom specialiserad vård.

Staten och SKR har tecknat en överenskommelse för 2024 som rör ökad tillgänglighet i vården, förlossningsvård, kvinnors hälsa, jämlik cancervård och vårdens arbete med civilt försvar. Med dessa åtgärder och reformer är vi fast beslutna att förbättra den svenska hälso- och sjukvården för att möta både dagens och framtidens utmaningar. Vi Sverigedemokrater kommer att fortsätta kämpa för en vård som är tillgänglig, jämlik och av högsta kvalitet för alla medborgare.

Carita Boulwén (SD)

Riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet

Marlen Ottesen (SD)

Regionråd och vice ordförande i hälso och sjukvårdsnämnden

”Med dessa åtgärder och reformer är vi fast beslutna att förbättra den svenska hälso- och sjukvården för att möta både dagens och framtidens utmaningar.”
Annons
Annons
Annons
Annons