Annons

SD: Modersmålsundervisning inget att lägga kommunala pengar på

Med anledning av BUN:s underskott i Osby på drygt 5,5 miljoner, så finner vi som ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden det befogat att uppmärksamma utgifter som inte borde belasta budgeten.
Språk • Publicerad 7 november 2022
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det är undervisning i det svenska språket som ska prioriteras. Modersmålsundervisningen är ett intresse för den enskilda familjen, skriver debattörerna.
Det är undervisning i det svenska språket som ska prioriteras. Modersmålsundervisningen är ett intresse för den enskilda familjen, skriver debattörerna.Foto: DRAGO PRVULOVIC / TT

Här vill vi rikta uppmärksamheten på modersmålsundervisningen – tidigare benämnd hemspråksundervisning.

I Osby kostar den med studiehandledning på hemspråket nästan 2,9 miljoner. Den omfattar totalt 175 elever varav 100 i arabiska och 32 i kurdiska.

Annons

I Sverige har cirka 187 000 elever modersmålsundervisning till en kostnad på minst 1,5 miljarder kronor varje år.

Hemspråksreformen 1977 handlade till stor del om att ändra ideologisk inriktning i svensk invandringspolitik – från assimilation till multikulturalism. Nu när alla de problem som multikulturen har skapat är tämligen uppenbara, så har tonvikten lagts på argumentet att modersmålsundervisningen skulle stärka inlärningen av svenska.

Även om de politiskt tillsatta svenska forskarna hävdar detta, så tycks inte deras argument ha något större betydelse i övriga Europa. Den berömde schweiziske språkprofessorn Raphael Berthele som länge har forskat om flerspråkighet menar att deras argumentet inte har tillräckligt stöd i befintlig forskning. I många länder i Europa har man inte skattefinansierad modersmålsundervisning och i Danmark avvecklade man den redan för tjugo år sedan.

Att Sverige är ganska ensamt i världen med sin skattefinansierade modersmålsundervisning och att forskare i andra länder kan ha en annan mening är inget som tycks bekymra det svenska skoletablissemanget. Att nyttan med hemspråksundervisning i praktiken inte ifrågasätts tyder på att det snarast är en dogm i den multikulturella ideologin.

”Massimmigrationen har inneburit enorma kostnadsökningar för kommunerna vars ekonomier nu blir allt mer ansträngda.”

Redan 2011 motionerade Sverigedemokraternas om att att kommunerna inte skulle tvingas till att bedriva modersmålsundervisning. Den främjar knappast assimilationen och en undersökning i Danmark visade att elever som fått modersmålsundervisning inte hade bättre resultat i läsning, matematik eller naturvetenskap än de som inte haft modersmålsundervisning.

SD anser att modersmålsundervisningen är ett intresse för den enskilda familjen. Den kan då ske på fritiden i studiecirklar. Kristdemokraternas partistyrelse föreslog 2020 att man skulle skrota modersmålsundervisningen. Förslaget röstades dock ner i partifullmäktige efter ett drev i massmedia.

Massimmigrationen har inneburit enorma kostnadsökningar för kommunerna vars ekonomier nu blir allt mer ansträngda. Det är då extra viktigt att balansera utgifterna mellan nytta och kostnad.

Med tanke på att allt fler bor i områden där det till stor del bara talas migranternas hemspråk, så anser vi att det framförallt är undervisning i det svenska språket som är till nytta och som ska prioriteras.

Det är dags att ändrar lagen. Med SD:s stärkta inflytande finns det hopp om att regeringspartierna kan ta sitt förnuft till fånga och avskaffa tvånget att undervisa i arabiska, somaliska och andra helt främmande språk.

Hans Persson och Leif Nilsson, Sverigedemokraterna i Osby

Annons
Annons
Annons
Annons