Annons

Språkkrav handlar om respekt för den som behöver omsorg

Efter att ha läst ett utspel från en omsorgschef om påstådd rasism bland vårdtagare i Hässleholm passar Ulf Nilsson på att göra partipolitik av det hela. Även om Ulf Nilsson titulerar sig med det anonyma epitetet ”medborgare”, råder det inga tvivel om att han har hjärtat långt till vänster. Kanske är det till och med så att han är aktiv inom något politiskt parti.
Hemtjänst • Publicerad 4 juli 2023 • Uppdaterad 5 juli 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Susanne Lottsfeldt (SD).
Susanne Lottsfeldt (SD).Foto: Mikael Persson

Sverigedemokraterna har alltid drivit frågan om språktester inom omsorgen. Målgruppen är väldigt utsatt och beroende av både tillsyn och korrekt medicinering. I den dagliga kontakten är språket en nyckelfaktor för att allt ska ske smärtfritt och till gagn för den enskilde. De som arbetar inom omsorgen har ett stort ansvar och liksom på alla arbetsplatser fordras goda kunskaper i svenska språket för att tillgodogöra sig säkerhetsbestämmelser och kommunikation. Dessutom handlar det om respekt för den som behöver omsorg, inte rasism som är nåt helt annat. För oss i SD är detta ett krav vi inte tänker pruta på.

Ulf Nilssons insändare är även i övrigt full av felaktigheter och övertramp. SD har ingen politik för att ”skicka tillbaka” migranter som arbetar och fungerar i Sverige. Däremot menar vi att en sträng, kravbaserad migration är livsnödvändig för att komma tillrätta med de stora problem som de senaste decenniernas tanklösa migrationspolitik fört med sig. Dessa problem blir uppenbara för allt fler människor och även andra partier närmar sig vår politik på det här området. Vi brukar få rätt till sist.

”Sverigedemokraterna i Hässleholm tar absolut avstånd från enhetschefens utspel såväl som Ulf Nilssons grova generaliseringar.”
Annons

Ulf Nilsson verkar se på migrationen som ett verktyg att få fler anställda inom omsorgen. Men för att få en korrekt konsekvensanalys över migrationens inverkan på vård och omsorg måste även dess nackdelar tas med i beräkningen. Migranterna är ingen homogen grupp bestående av unga och friska utan tvärtom är vårdbehovet ofta stort och ansvaret ligger på svensk sjuk- och tandvård från dag ett att åtgärda detta.

Sven Lundh (SD).
Sven Lundh (SD).Foto: Mikael Persson

Slutligen kommer Ulf Nilsson in på klassisk fördelningspolitik när han vurmar för högre skatt som en universallösning för att lösa kommunernas problem. Att höja skatten är något som vi i SD vänder oss emot i största möjligaste mån. I dessa tuffa tider står en sådan åtgärd i kontrast till vad medborgaren önskar sig. Vi reagerar också med avsmak på att kalla människor med en viss lön för ”överbelånade lipsillar”. Det bevisar både politisk hemvist och avsaknad av sunt förnuft. Det finns många anledningar till att det råder löneskillnader i vårt land men alla som arbetar och betalar skatt är lika viktiga för att Sverige ska fungera.

Sverigedemokraterna i Hässleholm tar absolut avstånd från enhetschefens utspel såväl som Ulf Nilssons grova generaliseringar. Vi vidhåller också vårt förslag om att språkkrav bör införas för vårdpersonal. Språkförbistringar inom vården äventyrar patientsäkerheten.

Susanne Lottsfeldt (SD)

Sven Lundh (SD)

Annons
Annons
Annons
Annons