Ta avgift för tolkning

debatt • Publicerad 9 september 2021 • Uppdaterad 24 november 2021

Svenska språket är nyckeln till att bli en del av det svenska samhället. Tillgång till tolk måste finnas när man är nyanländ och inte hunnit lära sig språket, men vi anser dock att det är en skyldighet att lära sig språket i det land man har valt att bosätta sig i.