Annons

Tid är det dyrbaraste vi har, är minutjakten den rätta tiden?

Alla som arbetar med äldre människor, som har en äldre närstående man träffar vet att man ibland kan behöva använda sig av alternativa vägar för kommunikation och ibland upprepa ett budskap. Det är helt naturligt, därför att åldrande innebär i sig självt att sinnena tar tid på sig.
Äldre • Publicerad 21 september 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mobilerna styr och stressar vardagen för hemtjänstens personal i Kristianstad, hävdar skribenten.
Mobilerna styr och stressar vardagen för hemtjänstens personal i Kristianstad, hävdar skribenten.Foto: Sanna Tedeborg

För den som är i behov av hemtjänst, och omsorgens insatser kan hjälpbehovet se väldigt olika ut och att ta emot hjälp flera gånger om dagen av olika personer kan vara väldigt påfrestande.

Då krävs det att de som ska utföra omvårdnaden, de som arbetar i omsorgen får rätt förutsättningar för att genomföra ett bra möte.

Annons

Det kan bli möjligt genom att ge tid för berättelsen, att lyssna in behoven och måendet för att sedan tillsammans göra en gemensam planering, omsorgstagare och omsorgsgivare emellan om hur hjälpen ska utföras.

Vinsten med detta är, ökade resultat, förbättrad tillfredsställelse hos närstående, nöjdare medarbetare och i förlängningen lägre kostnader.

Därför är det märkligt att SD, KD och M i Kristianstad inte tycks vilja gå längre i resan att ”slopa minutjakten” i hemtjänsten utan snarare driver på en utveckling i fel riktning. Idag finns det system som räknar insatser som att ge frukost, läkemedel, ta på stödstrumpor, gå en promenad och ha en social aktivitet, system där insatser klockas efter minuter och att det checkas av på listor i mobilen. Då blir mobilens tid i centrum, inte individens.

Som om det inte var nog med ett system i hemtjänsten som gör anställda sjuka av stress införs samma system på vård och omsorgsboenden. Mobilerna blir i centrum, inte individerna och i tillägg övervakas medarbetarnas arbete utifrån inloggningar och tidsåtgång.

Slopa minutjakten i hemtjänsten, det är ett krav Socialdemokraterna har ställt för den som är i behov av hemtjänst och för medarbetarnas hälsa.

Vår motion blev besvarad med en redovisning av det arbete som görs för att minska stressen i hemtjänsten. Förvaltningen medger att personalen är stressad och det högerkonservativa styret tror att ännu fler appar och kontrollsystem skulle höja kvalitén?

När personalen känner stress och otillräcklighet blir kvaliteten i möten med den som är i behov av vård sämre. Vi menar att det krävs ett större tillit till vårdpersonalens professionalitet för att sätta individens behov av centrum.

I en omställning till en omsorg som ska vara utformad utifrån individens behov och förutsättningar är tiden ett underskattat verktyg. I svaret till omsorgsnämnden 2023-06-21 ser vi ingen som helst ambitionshöjning för kvaliteten i hemtjänsten.

Vad har egentligen SD, KD och M för visioner gällande äldreomsorgen?

Det är tid för Håkan Englund (SD), 1e vice ordförande och ansvarig för hemtjänsten i Kristianstad kommun att svara på den frågan.

Annons

Kristina Lindbåge (S)

2e vice ordförande omsorgsnämnden Kristianstad

”Mobilerna blir i centrum, inte individerna och i tillägg övervakas medarbetarnas arbete utifrån inloggningar och tidsåtgång.”
Kristina Lindbåge (S)
Annons
Annons
Annons
Annons