Annons

”Till alla er lärare säger jag, bra jobbat! Ni är nyckelspelarna”

Skola • Publicerad 8 september 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Snart har det gått en månad av höstterminen och skolresan i Östra Göinge fortsätter för fullt. Före sommaren kunde vi med glädje konstatera att skolresultaten på flera fronter börjar peka uppåt.

Fler barn lärde sig läsa i tidig ålder, pojkarnas resultat förbättrades och eleverna i årskurs sex höjde sitt meritvärde. Förra året visade niorna dessutom upp det näst högsta meritvärdet i kommunen på över 20 år. Sakta men säkert säger detta oss att åtgärderna vi vidtar för att höja skolresultaten börjar ge effekt.

Annons

En lyckad skolgång är den enskilt viktigaste faktorn för att barn och ungdomar ska få en stabil grund att stå på inför framtiden, såväl gällande kommande arbetsliv som deras egna hälsa och välmående.

Där är forskningen tydlig och vi är därför övertygade om att vår skolresa måste fortsätta.

Flera av skolorna har som ett led i skolresan infört ett tvålärarsystem där två pedagoger möter eleverna i varje klassrum, vi genomför satsningar på förmiddagsmål för att barn inte ska behöva gå hungriga i skolan och vi satsar på rörelse under och efter skoltid. Vi sätter också stort fokus på läsning eftersom goda läskunskaper är en nyckel för att kunna lära sig och ta till sig kunskap, oavsett ämne.

Här spelar biblioteken en stor roll, men jag vill även lyfta de frivilliga seniorer som nu bidrar till lässatsningen i Östra Göinge.

Vidare deltar kommunen i ett skolutvecklingsprogram för naturvetenskap, teknik och matematik och vi erbjuder arbetsmarknadskunskap för eleverna i årskurs fem och åtta. Det senare är en del av åtgärderna vi vidtar för att öka elevernas motivation till lärande.

Genom det vi kallar ”framtidsdrömmar” kopplar vi arbetsmarknaden och näringslivet tydligare till skolan med målet att elevernas förståelse för arbetslivet och deras motivation till att lära ska öka.

Exemplen ovan är enbart ett axplock av alla de åtgärder som vidtas för att lyfta barnens kunskaper i kommunen. Det pågår också en storsatsning på klassrummens lärmiljöer där varje klassrum i alla skolor kommer att renoveras för att erbjuda en bättre ljud- och ljusmiljö för både eleverna och personalen.

Lärmiljösatsningen kom till för att ge lärarna och eleverna bästa möjliga förutsättningar i mötet mellan varandra.

Det är nämligen i det mötet som lärandet sker. Våra olika satsningar är viktiga. Men det allra viktigaste i skolresan är lärarnas kompetens och förmåga att lära ut och väcka elevernas nyfikenhet.

Under våren och hösten har jag haft förmånen att besöka alla kommunens förskolor och grundskolor för att diskutera hur vi gemensamt kan höja skolresultaten. Till alla er lärare säger jag, bra jobbat! Ni är nyckelspelarna i skolresan och jag vet att ni varje dag sliter och jobbar hårt för att våra unga i Göinge ska lyckas i skolan.

Annons

Med gemensamma krafter från lärare, elever, föräldrar och hela samhället är jag övertygad om att skolresultaten kommer att öka i Östra Göinge.

Kan andra, kan vi!

Daniel Jönsson Lyckestam (M)

Kommunstyrelsens vice ordförande och skolpolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons