Annons

Trygghet och arbete i fokus

Världen befinner sig i ett besvärligt ekonomiskt läge. Effekterna av coronapandemin finns kvar och kriget i Ukraina har lett till utbudsproblem med markant höjda priser på energi och livsmedel.
Budgetfullmäktige • Publicerad 14 december 2022
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Christina Borglund (KD), Camilla Palm (M) och Ian Fernheden (SD).
Christina Borglund (KD), Camilla Palm (M) och Ian Fernheden (SD).Foto: Mikael Persson

Den globala ekonomin påverkar också Sverige och Kristianstad kommun med hög inflation, minskad köpkraft och risk för ökad arbetslöshet. Vi tycks dessutom gå in i en lågkonjunktur under 2023. Ingen vet vare sig hur länge den varar eller hur mycket den kommer att påverka framöver.

Vi väljer att fördela det extra ekonomiska utrymme som finns främst till omsorgens funktionsstöd och till barn och unga inom såväl skola som socialtjänst. Kommunal ekonomi handlar om prioriteringar. En budget i balans är en förutsättning för att verksamheter och kommun ska fungera. Därför krävs en effektiv organisation där kärnverksamheter prioriteras och att investeringar görs på rätt områden och i rätt tid. Lika viktigt som att säga ja till ett projekt är att våga säga nej när så behövs. Det är också avgörande för framtiden att kommunen inte drar på sig mer lån än vad den kan bära i en tid med stigande räntor.

”Vi ska investera i att förbättra elevernas skolresultat, den bästa omsorgen och allas vår trygghet. Och vi ska göra det utan att höja skatten eller skicka räkningen vidare till våra barn och barnbarn!”
Annons

Familjen är basen i samhället, oavsett hur familjen ser ut. Trygga familjer skapar förutsättningar för trygga barn. Därför ska samhället stötta familjernas viktiga roll. Vi vill också se ett ännu starkare samarbete mellan skolan, socialtjänsten och polisen för att förebygga att ungdomar lockas in i kriminalitet. Där spelar också en bra och trygg skola och ett starkt föreningsliv en viktig roll. Alla barn ska utvecklas efter sin förmåga. Fler måste gå från bidragsberoende till arbete och gemenskap. Alla som kan ska arbeta. Språkhinder måste övervinnas genom en kombination av teori och praktik. Omsorgstagare i vår kommun ska känna trygghet i att det finns en högkvalitativ omsorg anpassad efter den enskildes behov och önskemål, oavsett vem som utför insatserna. Ofrivillig ensamhet är ett gissel. Här är civilsamhället en viktig aktör och ska därför ha kommunens stöd i sitt arbete. För att kommunen ska utvecklas krävs ett starkt näringsliv. Kommunen kan och ska bli bättre på att ge stöd till kommunens olika företag, ett gott bemötande och snabbare processer. Vi avsätter därför medel till en fortsatt digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Kommunen står inför stora investeringar de närmaste åren. Det finns behov av nya förskolor, skolor och äldreboende. Skyddsvallar är ett måste för att trygga framtiden. Vi ska investera i att förbättra elevernas skolresultat, den bästa omsorgen och allas vår trygghet. Och vi ska göra det utan att höja skatten eller skicka räkningen vidare till våra barn och barnbarn!

Camilla Palm (M)

Ian Fernheden (SD)

Christina Borglund (KD)

Annons
Annons
Annons
Annons