Annons

Uppdatera den skånska livsmedelsstrategin

Skånes livsmedelsstrategi duger inte i kristider. Till skillnad från andra länder så växer inte Sveriges livsmedelsproduktion och självförsörjningsförmåga. Det är därför märkligt att treklövern och SD inte tillsätter den arbetsgrupp som tidigare arbetat med frågan.
Självförsörjning • Publicerad 4 mars 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Stina Larsson (C), Birte Sandberg (C) och Charlotte Bossen (C).
Stina Larsson (C), Birte Sandberg (C) och Charlotte Bossen (C).Foto: Pressbild

Skåne har norra Europas bästa jordbruksmark. Det svenska klimatet är bland det bästa i världen för att producera livsmedel. Vi har många livsmedelsföretag, samtidigt huserar vi etablerad livsmedelsforskning och lärosäten, med bra fokus på innovationer. 2017 tog regionfullmäktige beslut om en livsmedelsstrategi för Skåne. Delar av denna är fortfarande aktuell men det har skett stora förändringar, inte minst utifrån det rådande världsläget. Torra somrar, pandemin, Rysslands invasion av Ukraina, ökade bränslekostnader och bristen på el innebär stora förändringar och utmaningar vad gäller att producera mat. Även inflation och räntor pressar skåningarna.

Varannan tugga vi äter kommer från andra länder, men till skillnad från till exempel Finland så är vår självförsörjningsgrad låg. Vi brister också i självförsörjningen av nödvändiga insatsvaror som vi behöver för att producera livsmedel, till exempel gödning, foder och växtskyddsmedel. Skåne saknar en livsmedelsstrategi som tar höjd för kriser. Vi måste öka robustheten för vårt totalförsvar och göra allt vi kan för att stärka beredskapen och vår inhemska försörjningsförmåga. En ökad och hållbar livsmedelsproduktion ger skånska arbetstillfällen samt trygg och bra mat.

”Trots prat om jordbrukets angelägenhet från styret och SD i valrörelsen finns det inte ens ansats till att revidera livsmedelsstrategin och då den senaste är från en annan tid uppmanar Centerpartiet styret att vakna till.”
Annons

Trots att alla nämnder och styrelser nu är tillsatta så lyser Styrgruppen för Livsmedelsstrategin fortsatt med sin frånvaro, trots upprepade frågor i regionstyrelsen. Vi i Centerpartiet väntar otåligt på att styret ska tillsätta denna styrgrupp så snabbt som möjligt.

Trots prat om jordbrukets angelägenhet från styret och SD i valrörelsen finns det inte ens ansats till att revidera livsmedelsstrategin och då den senaste är från en annan tid uppmanar Centerpartiet styret att vakna till. Skåningarna, de skånska lantbrukarna och livsmedelsföretagen behöver fullt fokus. Vi behöver alla ha mat på tallrikarna som i högre grad är skånsk!

Därför har Centerpartiet ställt en fråga till Regionala utvecklingsnämndens ordförande, Anna Jähnke (M), i regionfullmäktige och även lämnat en motion till regionfullmäktige om att den skånska livsmedelsstrategin måste uppdateras för att vi fortsatt ska ha mat på det skånska bordet varje dag.

Birte Sandberg, gruppledare regionstyrelsen (C)

Charlotte Bossen, gruppledare regionfullmäktige (C)

Stina Larsson, riksdagsledamot och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet (C)

Annons
Annons
Annons
Annons