Vad vill vi med demokratin?

Publicerad 14 september 2021 • Uppdaterad 25 november 2021

”Den ringa och ofta föraktade statarhustrun, tjänsteflickan, arbeterskan och arbetarehustrun kan nu med stolt hållning och frimodig blick möta den anstolte godsherren eller den dryge penningfursten vid valurnan, ty där betyder hon nu lika mycket som han.”