Välkomna ungdomar som vill engagera sig för kommunen

I Kristianstadsbladet den 22/5 kan vi läsa om ett mycket positivt brev som inkommit till Östra Göinge kommun, ett brev där ungdomar i Sibbhult efterlyser byförnyelse, som exempelvis färgglada konstverk, ett trevligare torg och bättre kommunikationer, särskilt till Glimåkra dit många unga Sibbhultsbor gärna åker för att spela olika sporter.
Demokrati • Publicerad torsdag 04:00 • Uppdaterad torsdag 09:30
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sofia Nilsson, Centerpartiet i Östra Göinge.
Sofia Nilsson, Centerpartiet i Östra Göinge.Foto: Mikael Persson

Men det jag fastnar extra mycket för och som gör mitt demokratihjärta varmt är att brevskrivarna önskar att få vara med och delta i planeringen av byn för att göra den trevligare och roligare att vistas och bo i, för att vår by ska bli mer levande. Detta är verkligen ett initiativ som borde tas emot med öppna armar av ledningen i Östra Göinge kommun.

Inflytande, delaktighet och upplevelsen av tillhörighet till samhället är grundläggande faktorer för inkludering och nödvändigt för en välfungerande demokrati. Att känna att man kan förändra och göra skillnad på riktigt, lägger även grunden för trivsel och trygghet. Faktorer som kommunledningen och våra medborgare ofta för fram som bekymmersamt och utmaningar som kommunen behöver arbeta med.

”Om unga inte kan lita på samhället, och inte heller vara med och påverka frågor som rör dem, riskerar vi att de tappar tilltron till samhället.”

Därför blir jag lite fundersam över det svar som kommunstyrelsens ordförande lämnar. Även om man inte just nu planerar några åtgärder för Sibbhult, så tycker jag att kommunstyrelsens ordförande borde ha välkomnat ungdomarna till exempelvis en ungdomsdialog för att lyssna och låta dem prata och berätta om sina tankar kring hur de tycker att man kan göra för att höja attraktiviteten i byn.

I en rapport från MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) så framkommer bland annat att varannan ung i Sverige inte känner sig inkluderad i samhället. På landsbygden är andelen ännu högre. Om unga inte kan lita på samhället, och inte heller vara med och påverka frågor som rör dem, riskerar vi att de tappar tilltron till samhället. Det kan i förlängningen bli en risk för det demokratiska system som i dag känns viktigare än någonsin att försvara.

Jag tycker det är dags för Östra Göinge kommun att dels återinföra sina två, numera nedlagda råd för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Men även nyinrätta ett ungdomsråd för att skapa en positiv och framåtsyftande dialog för alla medborgare i Östra Göinge.

Sofia Nilsson, Centerpartiet Östra Göinge