Annons

Vårdslösa cyklister gör promenaden farlig

Publicerad 7 september 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vårdslösa cyklister av skilda slag gör det osäkert på trottoarerna i Kristianstad. På bilden körs det elspark i Stockholm.
Vårdslösa cyklister av skilda slag gör det osäkert på trottoarerna i Kristianstad. På bilden körs det elspark i Stockholm.Foto: Christine Olsson

Det är inte en ny fråga som jag skriver om men den blir mer aktuell och viktig för var dag som går.

Jag promenerar minst 5 kilometer per dag i vår vackra stad Kristianstad men frågan är hur länge jag kan fortsätta med detta då risken för att drabbas av en olycka ständigt är närvarande.

Annons

Jag tänker då på alla de cyklister och elsparkcykelåkare som gör sitt bästa för att ge mig kost och logi på sjukhuset.

Cyklister har tydligen fått för sig att trottoarer är till för dem och inte för fotgängare. Nästan uteslutande cyklar man på trottoaren och inte på gatan eller cykelvägen, om den finns på andra sidan gatan. Man kräver också att vi fotgängare skall flytta oss så cyklisterna kommer fram på trottoaren, helt befängt!

Att många cyklister nu har elcyklar gör ju situationen värre då hastigheten och därmed skaderisken ökar.

Det är alla möjliga grupper som bryter mot denna regel, unga och, äldre män och kvinnor, en stor grupp som syns är kommunens anställda på väg till sina vårdtagare.

På de kombinerade cykel och gångbanorna är vi som fotgängare beredda på att en cykel kan komma men då finns problemet med elsparkcyklarna vilka ofta har en mycket högre hastighet än den tillåtna samt att de många gånger framförs på ett utmanande sätt.

Gågatorna i centrum utgör en särskild risk för fotgängare då elcyklar och främst elsparkcyklar, elmopeder och liknande framförs på ett väldigt våghalsigt sätt. Det är tydligen tillåtet att cykla på gågatorna och därmed även att använda eldrivna redskap vilket jag starkt ifrågasätter.

Gågatorna borde vara en skyddad zon för fotgängare, barn och äldre.

Jag har några förslag till kommunen för att underlätta för oss fotgängare förslag som inte kostar särskilt mycket att genomföra:

Kommunens anställda skall beordras att inte cykla på trottoarer.

Möjligheten att införa förbud mot motordrivna cyklar och sparkcyklar med mera på gågatorna skall undersökas och om möjligt genomföras.

Annons

Kommunen skall informera om vilka regler som gäller för cyklister med flera genom annonser och affischer.

Gunnar Lydin

Annons
Annons
Annons
Annons