Annons

Varför spä på politikerföraktet?

Våra båda partier, Alternativet och Moderaterna, har var för sig lämnat in motioner om slopande av en ny befattning som oppositionsråd på halvtid i Bromölla kommun.
Oppositionsråd • Publicerad 15 november 2022
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mikael Efverman (M) och Stig Gerdin (Alt) är båda kritiska till att ha ett halvtidsavlönat oppositionsråd i Bromölla.
Mikael Efverman (M) och Stig Gerdin (Alt) är båda kritiska till att ha ett halvtidsavlönat oppositionsråd i Bromölla.Foto: Tommy Svensson, Mikael Persson

Arvodet för detta halvtidsuppdrag skulle vara 429 000 kronor om året, långt mycket mer än vad en undersköterska eller förskollärare tjänar i sina heltidsarbeten.

Skattebetalarnas kostnad skulle bli orimliga 660 000 kronor om året när lönebikostnader på 54 procent inräknas för skatt, arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och semesterlöner. Under mandatperioden 2023-2026 således en kostnad av mer än 2,5 miljoner kronor.

”Kommunens ekonomi kommer vara mycket ansträngd de kommande åren och det gäller att prioritera rätt.”
Annons

Dessa pengar borde kunna användas bättre för till exempel inköp av läroböcker, så att lärarna slipper ägna mycket av sin tid att från använda och slitna böcker kopiera elevernas skolmaterial.

Kommunens ekonomi kommer vara mycket ansträngd de kommande åren och det gäller att prioritera rätt för att invånarna ska få bästa möjliga service för de pengar kommunen har att hushålla med. Detta med kostnaden för ett oppositionsråd leder enbart till ytterligare politikerförakt. Vi hoppas att majoriteten tar sitt förnuft till fånga när ärendet nu skall prövas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Stig Gerdin, Alternativet

Mikael Efverman, Moderaterna

Annons
Annons
Annons
Annons