Varken broddar eller svala rum – är det omtanke och omsorg?

Som ett mantra har vi hört de styrande i Hässleholm, vi har majoritet, det är vi som bestämmer. I sak är det korrekt. Vidare hör vi återkommande att där finns inte utrymme för annat än kärnverksamhet.
Fullmäktige • Publicerad 3 februari 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gratis broddar för äldre och svala rum på våra särskilda boenden var beslutat av fullmäktige, men återkallades av nya styret. Är det omtanke och omsorg?
Gratis broddar för äldre och svala rum på våra särskilda boenden var beslutat av fullmäktige, men återkallades av nya styret. Är det omtanke och omsorg?Foto: Claudio Bresciani / TT

På kommunfullmäktige den 30 januari togs ett par beslut som på olika sätt handlar om omsorg. Omtanke och omsorg.

Gratis broddar till våra äldre, en motion från Socialdemokraterna som redan vunnit gehör i kommunfullmäktige men nu, enligt det ”nya” styret, skulle återkallas. Argumentationen kring detta återkallande handlade i huvudsak om kostnader. Visst finns där en kostnad initialt men räddar vi några av våra äldre från onödigt lidande, ofta med långtgående konsekvenser just till följd av hög ålder, så är det värt mycket.

”Vi får väl hoppas att vi får en jämn temperatur över året med varken hetta eller halka.”

Tillgång till ett nedkylt rum på våra särskilda boende under heta sommardagar var ett annat ärende som vunnit gehör i kommunfullmäktige men som nu, enligt det ”nya” styret, skulle återkallas. Målet med detta ärende handlade om att åtminstone ett rum (ett gemensamt dagrum eller liknande) på våra särskilda boende ska ha så pass låg temperatur under varma sommardagar att man kan känna lite svalka. Med all kunskap som finns om hur värme kan påverka människor med olika diagnoser negativt så vill man hoppas att detta borde prioriteras. Argumentationen kring detta återkallande var osammanhängande och svår att förstå sig på.

Eftersom det ”nya” styret faktiskt har möjlighet att driva genom beslut på grund av sin majoritet i kommunfullmäktige så blev utfallet ett återkallande i bägge dessa ärende. Två ärende som kunde gett mervärde till några av våra kommuninvånare. Två ärende som faktiskt var klubbade i kommunfullmäktige och redo att genomföras men återkallades.

Vi får väl hoppas att vi får en jämn temperatur över året med varken hetta eller halka.

Thomas Lindell, ordförande Socialdemokraterna Hässleholms kommun