Vårt museum ska inte ställa ut okommenterade stereotypa bilder

Svar på debattartikel om Regionmuseets stadshistoriska utställning den 12:e januari.
Blackface • Publicerad 19 januari 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alternativet till att ta bort planschen hade varit att göra en omarbetning av montern med innehåll för att lyfta strukturell rasism och diskriminering i det svenska utbildningssystemet under 1800- och 1900-talet, skriver Henrik Borg, chef på Regionmuseet i Kristianstad.
Alternativet till att ta bort planschen hade varit att göra en omarbetning av montern med innehåll för att lyfta strukturell rasism och diskriminering i det svenska utbildningssystemet under 1800- och 1900-talet, skriver Henrik Borg, chef på Regionmuseet i Kristianstad.Foto: Mikael Persson

Det är förståeligt om några av de som endast flyktigt läst ingressen till Kristianstadsbladets artikel om den bortplockade skolplanschen inte förstår orsakerna till att jag som museichef tagit beslutet att plocka bort planschen från den stadshistoriska utställningen.

För de som läst hela artikeln framgår det förhoppningsvis tydligare men jag tar här gärna chansen att klargöra min ståndpunkt. Det är glädjande att denna, för museets del, relativt gamla utställning, lockar fram ett intresse för innehållet i den monter som beskriver skolhistoria. Anledningen till att planschen plockats bort är enkel, planschen innehåller en tecknad bild som karikerar barn med förmodat afrikanskt ursprung, bilden ingår tydligt i den så kallade blackface-traditionen, en stereotyp med överdrivet stora, kraftigt rödfärgade läppar, vita klotrunda, uppspärrade ögon och kolsvart hy.

Oavsett att motivet för att välja just denna plansch till utställningen i början av 2000-talet inte varit att förstärka och reproducera afrofobi, bedömer jag idag planschen som ett historiskt uttryck för just afrofobi. Eftersom syftet med montern är att illustrera skolväsendets framväxt i Kristianstad, är denna plansch utbytbar.

”Jag menar att vårt museum inte ska ställa ut okommenterade stereotypa bilder, utan istället sprida kunskap om hur stereotyper påverkar oss.”

I samma monter hängde ett antal planscher från samma tid med andra motiv som, lika väl eller bättre, kan illustrera företeelsen äldre skolplanscher. Den aktuella planschen visar inte endast ”den gamla folkskolans inlärningsmetoder”, utan den förmedlar en stereotyp, som i sig bidrar till att föra vidare föreställningar om människor från afrikanska länder.

Den aktuella planschen visar inte endast ”den gamla folkskolans inlärningsmetoder”, utan den förmedlar en stereotyp, som i sig bidrar till att föra vidare föreställningar om människor från afrikanska länder.
Den aktuella planschen visar inte endast ”den gamla folkskolans inlärningsmetoder”, utan den förmedlar en stereotyp, som i sig bidrar till att föra vidare föreställningar om människor från afrikanska länder.Foto: Privat

När utställningen återigen öppnas tisdagen 24:e januari, efter att ha kortvarigt stängts för städning, kommer det att finnas äldre skolplanscher som besökarna kan betrakta utan att en rasistisk kulturtradition vidmakthålls. Anledningen att jag valde att ta bort planschen är att jag vägde den historiska betydelsen med den negativa effekten en rasistisk karikatyr har. Min slutsats är att den negativa effekten väger över och därför är planschen borttagen. Alternativet hade varit att göra en omarbetning av montern med innehåll för att lyfta strukturell rasism och diskriminering i det svenska utbildningssystemet under 1800- och 1900-talet. Det hade i sin tur krävt att texter och sammanhang arbetats om, vilket innebär ett större arbete.

Eftersom vi planerar en ny basutställning om stadens historia, valde jag att parkera det temat för att i lugn och ro undersöka om det är lämpligt att ställa ut i denna nya basutställning.

Jag menar att vårt museum inte ska ställa ut okommenterade stereotypa bilder, utan istället sprida kunskap om hur stereotyper påverkar oss. Vårt samhällsuppdrag är kopplat till att upprätthålla demokratin och bedriva verksamheten grundad på saklighet samt med utgångspunkt i alla människors lika värde. Den aktuella planschen är inte unik och kan inte ses som oförarglig, den ingår i ett tankemönster och en struktur som med just denna typ av bilder för vidare fördomar. Den tillfälliga stängningen har möjliggjort för oss att öppna och städa montrar, justera rörliga delar och bildskärmar samt att flytta över informationen från de gamla kasserade audioguiderna till nya funktionella QR-koder.

Varmt välkomna att besöka vår innehållsrika stadshistoriska utställning C400-staden i Vattenriket. Här tecknas stadens spännande historia, utifrån idéer, fysiska föremål och berättelser.

Henrik Borg, museichef