Annons

Vem har svaret på de stora olösta frågorna?

Jag läser varje dag med intresse debatt i Kristianstadsbladet och alla tvärsäkra inlägg.
Debatter • Publicerad 4 mars 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Thomas Nordström.
Thomas Nordström.Foto: Malin Håkansson

Ofta går debatten mellan storheter som vänster och höger, väst (USA, NATO, EU) och öst (Kina, Ryssland), tro och vetande, kreationism och evolution, relativitetsteori och kvantteori, klimatförnekare och klimatforskning, höga löner och låga löner, och så vidare.

Med detta inlägg hoppas jag få svar på, som jag ser det, mänsklighetens stora olösta frågor.

Annons

Vi är bekanta med den existerande synen på dagens värld, till exempel kvantteorin, relativitetsteorin, elementens tabell, standardmodellen, olika ideologier och religioner.

”Det är dags att fokusera på vetenskapens och mänsklighetens mest utmanande frågor.”

Världen utmanas av svåra problem inom samhällen såväl som inom vetenskap, till exempel kärnvapen, befolkningsökning, flyktingströmmar, klimatförändringar, svält och sjukdomar, ideologiernas skyttegravskrig; hur man förenar relativitetsteorin och kvantfysikteorin, den alltför komplexa standardmodellen, det alltför statiska periodiska systemet, och den alltför förenklade evolutionsteorin inom vetenskapen.

Det är dags att fokusera på vetenskapens och mänsklighetens mest utmanande frågor, nämligen följande:

  1. 1Hur förenar man och överbryggar kvantteorin med relativitetsteorin?
  2. 2Vad orsakar cancer?
  3. 3Vad orsakar de neurodegenerativa sjukdomarna?
  4. 4Hur de mänskliga systemen ser ut vid 20 nanometer?
  5. 5En ny ideologi som världen så väl behöver?
  6. 6Hur en ny global maktordning kan komma till stånd och därmed ett handlingsprogram för världens och mänsklighetens överlevnad?
  7. 7Vilken är den minsta gemensamma nämnaren för DNA, svarta hål och förändringar på jorden?
  8. 8Hur och vem kan utveckla en teori som förklarar hur verkligheten ser ut och beter sig innerst inne?
  9. 9När vi möter döden, är det en tro eller en vetenskap som ger oss stöd och tröst?

Vissa vet vad de tror och andra tror de vet, men det är dags att hitta nya svar och släppa gamla invanda tankemönster och dogmer.

Tacksam för svar. Mitt försök till svar finns på www.paradigmor.com.

Thomas Nordström, Bromölla

Annons
Annons
Annons
Annons