Annons

Vi höjer inte kyrkoavgiften för Kristianstads pastorat

Vid kyrkofullmäktige den 13:e november står Kristianstads pastorat det vill säga Heliga Trefaldighet och Norra Åsums församlingar inför ett val om vilken ”kyrkoskatt” vi ska ha, eftersom den
Kyrka och tro • Publicerad 10 november 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Socialdemokratiska gruppen (S) och Frimodig kyrka (FK) gått fram med en avgiftshöjning på 4,5 procent eller fyra öre.

Österängs Kyrka, Kristianstad ska inte läggas ner enligt insändaren.
Österängs Kyrka, Kristianstad ska inte läggas ner enligt insändaren.Foto: Tommy Svensson

De vill alltså att det ska bli dyrare för alla församlingens medlemmar att fortsätta vara medlemmar, eftersom man tror att församlingen då ökar sina intäkter med cirka 1,3 miljoner. Något vi tror är riskfyllt, då många idag har ansträngda ekonomier och kyrkomedlemskapet är frivilligt. Som argument för att rättfärdiga medlemmarnas ökade kostnader påstår man att man vill rädda Österäng och Vilans kyrkor. Något ingen föreslår eller driver ska läggas ner.

Annons

Därför är det minst sagt pikant att titta på budgetförslaget som lagts fram, ingen extra satsning på vare sig Österäng eller Vilan. Istället tillåter man att församlingsverksamhetens kostnadsposter (det vill säga den del som inte finansieras av begravningsavgifter och staten), svälla med en halv miljon plus ytterligare några hundra tusen i personalkostnader. Man har alltså budgeterat bort en väsentlig del av de extrapengar man efterfrågar av församlingens medlemmar innan verksamhetsåret ens börjat.

När pastoratet de senaste 5 åren fått över 10 miljoner i vinst, (utan ett enda förlustår) anser vi man tänker fel. Vi kommer därför självklart inte acceptera att man går till församlingens medlemmar för att öka skattebördan innan man gjort sin hemläxa det vill säga sett över sina egna kostnader. När

Socialdemokraterna krokat arm med Frimodig kyrka och lagt denna svällande budget med ökad skattebörda med sin majoritet i kyrkorådet (pastoratets styrelse), utan någon förankring med vare sig Sverigedemokraterna eller Borgerligt alternativ är det märkligt eftersom de saknar majoritet i kyrkofullmäktige. I kyrkofullmäktige där beslutet fastställs, finns istället en majoritet med Borgerligt alternativs åtta och Sverigedemokraternas fyra mandat det vill säga tolv mot S och FK som tillsammans landar elvamandat. När mandatförhållandena redan är kända, är det minst sagt konstigt att S och FK inte försökt kompromissa sina idéer, eller helt enkelt inte lagt fram dem.

I en demokrati kan det aldrig ligga på oppositionens axlar att rösta igenom en budget man inte

förhandlat om, tvärtom ligger det ansvaret på ordförande och den minoritet som ställt sig bakom den. SD och Borgerligt alternativs förslag är istället att bibehålla 2023 års kostnadsbild och inte svälla församlingens kostnader med en halv miljon. Samtidigt som vi behåller oförändrad kyrkoskatt, något båda våra nomineringsgrupper gått till val på. Vi tar nämligen ansvar.

Ian Fernheden (SD)

Inger Hagelin (BA)

Vice ordförande Kristianstads pastorat (tillika Kommunalråd) Gruppledare Borgerligt alternativ

Annons
Annons
Annons
Annons