Annons

Vi måste vara pragmatiska – men också driva vår politik

Äntligen är ett nytt styre för Hässleholms kommun på plats! M och S styr i minoritet och med valteknisk samverkan med L, C, MP och V för att få igenom budget och personval.
Politik • Publicerad 2 juni 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi måste ta ansvar och vara pragmatiska och samtidigt lägga vissa saker åt sidan för att få till ett fungerande styre för kommunens bästa, skriver Liberalernas gruppledare Thomas Haraldsson tillsammans med två partikollegor.
Vi måste ta ansvar och vara pragmatiska och samtidigt lägga vissa saker åt sidan för att få till ett fungerande styre för kommunens bästa, skriver Liberalernas gruppledare Thomas Haraldsson tillsammans med två partikollegor.Foto: Mikael Persson

I det exceptionella läge som vi har befunnit oss i så var detta den enda utvägen för att få stabilitet och lugn och ro för medborgarna, företagen och framför allt personalen i kommunen. Vi hade hellre sett ett borgerligt alternativ men givet situationen får vi laga efter läge. Vi måste ta ansvar och vara pragmatiska och samtidigt lägga vissa saker åt sidan för att få till ett fungerande styre för kommunens bästa.

Liberalerna kommer att driva vår liberala politik. Vi kommer att lägga en egen budget, lägga motioner och initiativärende. Det är viktigt för oss att profilera oss som det liberala borgerliga partiet i Hässleholms kommun. Genom vår valtekniska samverkan får vi möjlighet att påverka Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Barn- och Utbildningsnämnden och i HIBAB:s bolagsstyrelse. I fullmäktige strävar vi alltid efter att vara konstruktiva, hederliga och liberala.

”Politik handlar om prioritering där vi Liberaler kommer att vara med och ta ansvar och bevaka att våra viktiga frågor kommer upp på agendan.”
Annons

Nu måste vi blicka framåt och jobba med de utmaningar som vi står inför de närmsta åren. Vi måste jobba för att tilliten till kommunen och oss politiker stärks. Hässleholmarna skall vara stolta över sin kommun. Detta har tagit stor skada efter turbulensen som varit. Likaså har förtroendet från näringslivet skadats och där måste vi jobba med relationsbyggande åtgärder. Liberalerna gav Näringslivschefen häromdagen ett antal förslag på åtgärder som behövs. Andra saker som är viktiga och som styret behöver ta tag i är:

  • I skolan ska kunskap stå i fokus och miljön ska präglas av höga förväntningar. Alla barn och unga ska varje skoldag utmanas i sitt lärande samtidigt som de ska kunna känna sig glada och trygga i en skola med studiero. De ska uppleva sin tillvaro som meningsfull och mötas av nya utmaningar. Våra förskolor och skolor ska därför präglas av lust att lära och vilja att veta.
  • Småföretagarna är en motor i Hässleholms kommun. Vår övertygelse är att om småföretagen och näringslivet mår bra så mår kommunen bra eftersom näringslivet bidrar till välfärden. Så stärk näringslivet genom att korta handläggningstiderna för tillstånd. Sätt näringslivet i fokus och behandla dom som om de vore en kund till kommunen. Skapa industrimark för nyetableringar men även byggbar mark för villor, bostadsrätter och ägarlägenheter så att fler företag kan flytta hit.
  • Integrationsfrågan måste upp på bordet och lösas så att utanförskapet minskas och att fler kommer i arbete och blir delaktig i vårt samhälle. Fler utrikesfödda kvinnor måste få en möjlighet att komma ut i arbetslivet och känna sig behövda.
  • Omsorgen skall stå för en trygghet för våra årsrika när de behöver hjälp. Kompetensförsörjningen är viktig för att trygga omsorgen nu och i framtiden. Det måste vara attraktivt att vilja jobba inom omsorgen. Det är inte acceptabelt att en hemtjänstbehövande skall möta 15-16 olika personer som kommer för att hjälpa dom.
  • Ett rikt kultur och fritidsliv är viktigt för att medborgarna skall må bra och trivas i vår kommun. Detta för såväl barn som vuxna och personer med funktionsvariationer. Vi behöver fler fritidsgårdar, vi behöver en fritidsbank så att alla har råd att kunna utöva den idrott man är intresserad av och vill prova på. Fritidsgårdarna fyller en viktig funktion genom att man fångar upp ungdomar som inte mår bra och som är på glid in i drogmissbruk och kriminalitet.

Det finns många fler frågor som är viktiga. Ekonomin är ansträngd och den styr vilka prioriteringar vi måste göra och i vilken utsträckning vi kan genomföra dom åtgärder som behövs.

Politik handlar om prioritering där vi Liberaler kommer att vara med och ta ansvar och bevaka att våra viktiga frågor kommer upp på agendan. Liberalerna i Hässleholm är ett parti att lita på, det har vi nu visat i dessa svåra tider som varit och vi kommer att visa det även i framtiden.

Thomas Haraldsson (L), gruppledare, ledamot i kommunstyrelsen

Agneta Olsson Enochsson (L), ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Thomas Nilsson (L), ledamot i tekniska nämnden

Annons
Annons
Annons
Annons