Annons

Vill tidningens ledarsida begränsa yttrandefriheten?

Jag betraktar Kristianstadsbladet som en bra lokaltidning i många avseenden.
Offentliganställda • Publicerad 2 november 2022
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Yttrandefriheten är grundlagsskyddad, även för anställda på Migrationsverket, skriver debattören.
Yttrandefriheten är grundlagsskyddad, även för anställda på Migrationsverket, skriver debattören.Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Dessvärre gäller det inte ledarsidan. Tidningen kallar sig liberal, och det kan man ju då förvänta sig återspeglar sig på ledarsidan. Jag skulle kalla tidningens politiska profil för ”långt åt höger”, på våg in i de skumma vrårna. Nästan dagligen häpnar jag över ledarskribenternas skumma åsikter.

Fredagen 28 oktober handlar ledaren om att anställda hos Migrationsverket borde hålla tyst om sina reaktioner på den nytillträdda regeringens migrationspolitik. Anser ledarskribenten att yttrandefriheten hos offentliganställda generellt ska begränsas? Den är nämligen grundlagsskyddad.

Annons

Jag har som chef i offentlig verksamhet många gånger varit upprörd över anställda som har ifrågasatt både politiska beslut och beslut som tagits av chefer. Det har hänt att jag delat uppfattningen med de som har varit kritiska. Jag har dock varit klart medveten om att yttrandefriheten gäller även offentliganställda, och då är det bara att tugga i sig ifrågasättanden och kritik.

Det är djupt oroväckande att en liberal tidning ifrågasätter yttrandefriheten. Fast det kan ju vara så att det bara gäller om man ifrågasätter politik som ledarskribenten gillar? Har ledarskribenten hört talas om munkavledebatten, då man ifrågasatt offentliganställdas yttrandefrihet?

En helt annan sak är det om anställda i sin tjänsteutövning agerar illojalt. Det är självklart inte acceptabelt. Men det finns såvitt jag förstår inte något exempel på detta som föranlett ledaren, utan endast att anställda talar om vad de tycker.

Rolf Bengtsson

...

Svar direkt: Nämnda ledartext har skapat reaktioner, men jag befarar att det sker på rena missförstånd om varför jag principiellt är kritisk till opolitiska tjänstemäns personliga och politiska uttalanden.

Tjänstemäns yttrandefrihet är inte hotad av att tjänstemän åläggs att i egenskap av sin tjänstemannaroll agera opartiskt och opolitiskt. I Sverige får du uttala dig nästan hur du vill som privatperson, men att uttala sig politiskt inom ramen för sin offentliga anställning, det vill säga med myndighetens namn i ryggen, är inte önskvärt eller rätt.

”Det är i längden ett hot mot de demokratiska värden som idag präglar svensk statsförvaltning.”

Enskilda anställda ska inte uttala sig politiskt för myndighetens räkning. Detta togs även upp av Migrationsverkets egen jurist: ”Migrationsverkets intranät är inte lämpligt forum för att framföra politiska ställningstaganden.” (Aftonbladet, 26/10).

Svensk förvaltning bygger på att de självständiga myndigheterna agerar opartiskt och oberoende i sin utövning. Om handläggare låter sina personliga övertygelser överskugga den opolitiska myndighetsutövningen hotar det myndigheternas förtroende, rättssäkerhet och integritet. Det är i längden ett hot mot de demokratiska värden som idag präglar svensk statsförvaltning.

Det handlar inte om att sätta munkavel på tjänstemän. Det handlar dock om att inte använda sin arbetsgivares namn för att föra fram personliga politiska åsikter, särskilt inte när arbetsgivaren är en opolitisk myndighet. De saknar helt enkelt mandat att göra detta.

Annons

Om tjänstemän vill uttala sig politiskt gör de det bäst på sin fritid, vilket står dem fritt att göra. Jag ser ingen som helst motsättning i detta.

Linnea Hylén, ledarskribent

Linnea Hylén, ledarskribent.
Linnea Hylén, ledarskribent.
Annons
Annons
Annons
Annons