Lars Ohlsson

Född 27 juni 1954 • Dödsdatum 24 september 2013