Åtgärder mot underskott

Hässleholm • Publicerad 24 mars 2020 • Uppdaterad 25 november 2021

Socialnämndens underskott beräknas bli 37,5 miljoner kronor i år. Det beror i huvudsak på kraftig ökning av försörjningsstödet till hushåll och ökade kostnader för placeringar av barn och unga i familjehem. Fler barn far illa på grund av psykiskt och fysiskt våld i dysfunktionella familjer. Socialnämnden har godkänt redovisningen.