Familjefrid en tjänst mindre

Hässleholm • Publicerad 24 mars 2020 • Uppdaterad 25 november 2021

Socialnämnden har avslagit en begäran om att en vakant tjänst som behandlare med inriktning mot stöd i våldsutsatthet tillsätts. Beslut togs i nämnden i juni 2019 att två av familjefrids fyra tjänster skulle inriktas på utredning och myndighetsbeslut för våldsutsatta vuxna. Två tjänster gjordes om till behandlartjänster och knöts till individ- och familjesupporten. Den ena av de två tjänsterna som gjordes till behandlartjänster hade inriktning på samordning av familjefridsarbetet i Hässleholm. Det nu aktuella ärendet avser en besparing av den behandlartjänst som även innehöll samordningsuppdragen.