Annons
Billy Bengtsson

Billy Bengtsson: Hindra inte dem som vill kunna men inte får lära

Det är trist att läsa hur folkhögskolor tvingas gå ner i både kurser och elevantal till följd av minskade statliga anslag. Det hämmar exempelvis utbildningen av undersköterskor. Risken kan då öka att patientsäkerheten äventyras i den redan ansträngda sjukvården. Ändå är undersköterskor bara en av flera utbildningssektorer som drabbas av regeringens sparnit gentemot folkhögskolorna.
Annons
Annons
Annons
Annons