Kommunchefen fick inte alla uppgifter

HÄSSLEHOLM I kommande vecka lämnar han över allt till kommunrevisorerna.
Hässleholm • Publicerad 15 mars 2014 • Uppdaterad 25 november 2021

Bengt-Arne Persson berättar att han nu hittat två pm som han inte kände till förut. Det ena är kommunjuristen Magnus Gjerstads utredning inför förre kommunstyrelseordföranden Urban Widmarks (M) undertecknande av hyresavtalet där kommunen förbinder sig att betala en hyra på totalt cirka 80 miljoner konor under 20 år och därefter kan köpa fastigheten till bokfört värde. Persson kände inte heller till det fastighetsregleringsavtal som Norra Skåne presenterade på tisdagen där Kunskapsporten ett år före kommunens upphandling lovas att få bygga garaget och att kommunen köper det.– De handlingarna med löftena hade jag inte sett när jag började titta på det här, förklarar han.

Redan i mars i fjol försökte han få igenom en ändring av avtalet för att få ner kommunens kostnader.Han berättar att han och Joakim Ollén på Kunskapsporten var överens om ett förtydligande om att kommunen, när den så önskar, kan förvärva garaget som genast efter uppförande ska styckas av genom en tredimensionell fastighetsbildning. Köpeskillingen ska vara garagets produktionskostnad, reducerad med årlig planenlig avskrivning. I förtydligandet finns också en formulering om att kommunen och Kunskapsporten ska enas om lämpligt värderingsinstitut och dela på den kostnaden.– Vi var överens, men det finns inte skriftligt, säger Persson.Förtydligandet har inte heller tillförts hyresavtalet så att det därmed blivit gällande. Bengt-Arne Persson vill nu gå igenom alla handlingar och skriva en promemoria samt ett antal frågor som han ska lämna till revisorerna.– De har fortfarande inte bestämt om de ska göra en granskning av affären, men jag vill lämna över hela min pärm till dem så att de får göra en bedömning. Själv vill jag inte fortsätta utreda. Nu måste jag sätta mig och förhandla med Joakim Ollén om köpet, säger Bengt-Arne Persson. Han har meddelat Ollén att han vill ha ett möte inom två veckor, men vill inte i dagsläget kommentera vilket belopp som kan bli aktuellt.– Jag utgår ifrån att det ska vara produktionskostnaden. Om vi inte själva kan bedöma saken vill vi ha en opartisk värderingsman som går igenom räkenskaperna, säger Persson. Han vill inte närmare kommentera om lagbrott kan ha förekommit i samband med garageavtalet.– Jag har egentligen ingen uppfattning om det. Det får vår kommunjurist titta på, säger han.– Nu gäller det bara för mig att hitta bästa möjliga lösning för skattebetalarna i Hässleholms kommun. Jag ska göra allt jag kan för att lyckas, säger han.

Urban Widmark vill inte ställa upp på en intervju, men svarar skriftligt att han med anledning av artiklarna i NSK om p-garaget vill belysa ärendet från sitt perspektiv:”Redan 2008 ingicks avtal mellan HIBAB och Kunskapsporten. Jag var vid detta tillfälle varken kommunstyrelsens ordförande eller styrelseledamot i HIBAB. Syftet med avtalet var att stärka och utveckla Norra Station samt Hässleholms centrum genom att etablera attraktiva kontorsytor och samt tillskapa fler parkeringsplatser i anslutning till resecentrum.Kommunstyrelsen (KS) beslutade 2011-06-22, att det skulle göras en upphandling av hyra av parkeringsplatser. KS beslutade enhälligt om detta och delegerade till kommunstyrelsens arbetsutskott (KS-AU) att besluta om val av leverantör. Kommunchefen och kommunjurist tog fram ett PM för hur upplägget bör göras juridiskt för att uppfylla alla laglighetskriterier. Jag litade på att det underlag jag fick av kommunchefen var korrekt och att alla erforderliga beslut var fattade. Kommunchefen hade även kontrasignerat avtalet.KS-AU beslutar enhälligt 2011-08-17, enligt delegation från KS, att anta anbudet från Kunskapsporten. I KS-AU satt då, förutom jag, även Tommy Nilsson och Lars-Göran Wiberg. Alliansens gruppledare och KF-gruppen var informerad om avtalet gällande hyra och kostnaden för hyran stod med som en egen budgetpost i den budget som antogs av kommunfullmäktige, allt har skett öppet. Att alla handlingar inte har diarieförts är olyckligt, uppenbarligen har det funnits brister i kommunens rutiner avseende detta. Det är uppenbart att jakten nu inriktas på att finna en syndabock. Alla fakta är inte lika intressanta. Många kommer säkert att drabbas av selektivt och/eller dåligt minne. Jag har inte för avsikt bemöta – eller för den delen att sväva ut i – hypotetiska resonemang och spekulationer. Däremot välkomnar jag att man lägger alla fakta på bordet och låter någon oberoende instans granska vad som faktiskt har skett.”

bild 1/2
Urban Widmark.
Bengt-Arne Persson. ARKIVBILD
Urban Widmark.
Bengt-Arne Persson. ARKIVBILD
bottom
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.